War Thunder background
Střely vzduch-vzduch SARH

V aktualizaci Ohnivý déšť jsme do War Thunderu přidali zcela novou třídu high-tech výzbroje - řízené střely vzduch-vzduch s poloaktivním radarovým naváděním (Semi-active Radar Homing - SARH). Dnes budeme diskutovat o hardwarovém aspektu nové výzbroje speciálně navržené pro ostřílené veterány War Thunderu.

Co to je?

Nové poloaktivní radarově naváděné střely pracují se signálem, který je nepřetržitě vyzařován radarem letadla hráče a který se od cíle odráží zpět. Taková technologie poskytuje řadu výhod oproti tepelně naváděným IR hlavicím. Za prvé se rakety SARH mohou pochlubit svou téměř „all-aspect“ schopností, což umožňuje hráči zaútočit na svého nepřítele prakticky z libovolného směru, včetně přímo zepředu, což by s tepelně naváděnými střelami nedávalo smysl. Ze stejného důvodu byl výrazně zvýšen dosah střel, což znamená, že ten je omezen pouze dosahem radaru letadla a úrovní citlivosti hlavice. A při mnoha příležitostech dosah střely dokonce překračuje hranici vizuálního kontaktu s cílem! Rakety SARH navíc nejsou ovlivňovány sluncem a mohou být odpalovány i za silně zatažené oblohy.

Zní to skvěle? Mějte na paměti, že to není žádná ultimátní výzbroj. Zaprvé musíte nepřetržitě sledovat cíl pomocí radaru a to až do doby, než ho raketa zasáhne, což prakticky eliminuje možnost ostrých manévrů. Na druhé straně mohou být poloaktivní naváděcí hlavice zmateny pozemním zarušením (signál odražený od povrchu Země) - to je nutné vzít v potaz při vypuštění a navádění rakety k cíli. Kromě toho, pokud je váš soupeř vybaven RWR (radarový varovný systém), ten může zachytit vypuštěnou střelu kvůli vyzařování radaru.

Jak jsou tyto střely odpalovány?

Vzhledem k tomu, že střely SARH jsou schopné se zaměřit na cíle mimo vizuální dosah pilota, může být pro takového pilota obtížné odhadnout vzdálenost k cíli. Tento typ výzbroje má specifický operační dosah, který lze definovat jako vzdálenost mezi minimálním a maximálním doletem střely vzhledem k aktuálním parametrům hybnosti hráčova letadla a cíle. Tato zóna je přísně individuální pro každý jednotlivý model rakety a liší se dle technických charakteristik.

Minimální odpalovací vzdálenost je ovlivněna parametry, jako jsou:

  • Čas nutný k zahájení navádění střely na cíl po jejím vypuštění. Například u modelu R-3R se to rovná 0,5 sekundy, zatímco u AIM-7D/E - přibližně 2 sekundy.
  • Doba potřebná k odjištění roznětky.
  • Schopnost zatáčet každého konkrétního modelu střely. Například pokud protivník letí přímo k, nebo od hráčova letadla, bude časové okno manévrování střely minimální, zatímco pokud je trajektorie pohybu soupeřova letadla kolmá k hráčovu, bude časové okno maximální.

Podobně má každá střela maximální odpalovací vzdálenost, která závisí na:

  • Aerodynamice, tahu motoru a době jeho výdrže.
  • Letová výška hráčova letadla - čím vyšší je tato hodnota, tím větší je dosah střely.
  • Letová výška soupeřova letadla - návazně, čím výše na obloze jsou, tím kratší je dosah vašich střel.
  • Rychlost hráče a soupeřova letadla, stejně jako úhel, ve kterém se soupeřovo letadlo pohybuje vzhledem k hráči - pokud letí směrem od vás, je maximální odpalovací vzdálenost výrazně snížena.

Kontrolní systém výzbroje vypočítává všechny výše uvedené parametry a pomáhá hráči identifikovat potenciální okamžik odpálení - minimální a maximální vzdálenosti odpálení se objeví jako malé značky na pravé straně indikátoru, pokud je B-Scope (čtvercový systém koordinátů) používá, a jako oblouky, pokud radar používá polárový systém.

Kromě toho má pilot k dispozici indikátor vektoru rychlosti cíle. Najdete jej přímo pod čtvercem označujícím zamknutý cíl. Pokud se vektor rychlosti cíle změní příčně, boční komponenta ukáže jeho rychlost a vertikální složku - směr, ve kterém se pohybuje vzhledem k hráči (dolů a nahoru jsou odpovídajícím způsobem směrem k a od).

Neočekávejte, že za vás „inteligentní“ výzbroj odvede veškerou tvrdou práci - pokud váš cíl po vystřelení rakety změní rychlost nebo směr, nemusí cíl zasáhnout. Kromě toho může být při sledování cíle raketa zmatena zarušením od země. Takový scénář je možný, pokud vyzařujete signál dolů na cíl (v tomto případě se protivník nachází pod vaší linií horizontu). To způsobí, že se rádiové vlny odrazí od země, což může bránit hledači ve sledování cíle. Kromě toho existuje ještě vyšší riziko tohoto jevu při střelbě v nízké nadmořské výšce, protože boční výdutě radaru vašeho letadla a hledač střely dostávají vícesměrové signály odražené od povrchu Země, což může mít za následek ztrátu cíle. Abyste se ujistili, že na tyto problémy nenarazíte, zamkněte se na cíl a vystřelte své SARH, až budete pod ním.

Jak se SARH navádí ke svému cíli? 

Na rozdíl od IR řízených střel se střely s poloaktivním rádiovým hledačem zaměřují a sledují svůj cíl a udržují sledování vzdálenosti nebo rychlosti. Raketa tedy nikdy nebude rozptylována jinými cíli v zóně odraženého rádiového signálu, zatímco bude současně ignorovat některé emise odražené zpět od povrchu země a vody. Hledač funguje stejně, ať už se používá pulzní nebo spojitý vlnový signál. Různé střely však mají různé rozdílné aspekty v závislosti na režimu zaměřování a je zásadní si je předem prostudovat, pokud chcete své střely SARH využít co nejlépe.

Při bombardování protivníka pulzními emisemi se naváděná hlavice navádí na cíl podle vzdálenosti - R-3R, Matra R.530 a další používají tento přístup. Tento režim umožňuje pilotovi označit požadovaný cíl a vystřelit na něj raketu, přičemž ignoruje další možné cíle a odrazy parazitního signálu od povrchu Země, které se odrážejí v různých vzdálenostech od dosahu k cíli, na který je střela uzamčena. Kromě toho se můžete před odpálením střely zacílit na vybraného protivníka. Při nasazování hlavic SARH v pulzním režimu je důležité pamatovat na to, že uzamčení na cíl umístěný pod horizontální linií nebo v malých nadmořských výškách může způsobit problémy. Pro perfektní zaměření se zaměřte na soupeře ve střední a vysokých nadmořských výškách - a to pouze v případě, že jsou na stejné úrovni jako vy, nebo výše. Pokud je vzdálenost mezi vámi a cílem menší než letová výška vašeho letadla, můžete zcela opomenout emise odrážející se od země - za těchto podmínek je zaručeno, že se raketa zaměří a bude sledovat cíl.

Některé střely, jako je americký AIM-7D/E, sledují cíl na základě své radiální rychlosti pomocí Dopplerova jevu, protože jsou naváděny kontinuálním nebo pulzně-dopplerovským radarovým signálem. V tomto konkrétním případě hledač ignoruje všechny cíle a signály odražené od povrchu země v nastaveném směru s různými hodnotami rychlosti. Mezi nevýhody této technologie patří nemožnost, aby se hledač uzamkl na cíl před vypuštěním, problémy se zamykáním na cíl pohybující se kolmo k trajektorii pohybu vašeho letadla a zmenšení dosahu zamknutí cíle při sledování protivníků letících směrem od vás. Aby se střela mohla zaměřit na cíl, musí od nosiče urazit alespoň 1–2 kilometry, což je činí nepoužitelnými při manévrovém souboji. Tyto střely jsou nejúčinnější proti protivníkům pohybujícím se směrem k vám, stejně jako proti prchajícím cílům pohybujícím se ve středních nebo vysokých nadmořských výškách - v tomto případě hledač nikdy neidentifikuje žádný signál odražený od povrchu Země jako objekty pohybující se rychlostí cíle.

Nezapomeňte si pozorně prostudovat svoji výzbroj, vyzkoušet ji v různých bojových scénářích a stát se skutečným moderním válečným expertem - koneckonců „inteligentní“ výzbroj není bez inteligentního pilota nic!


tým War Thunderu

 

Přečtěte si více:
Sledujte Armored Apex 2024 a získejte unikátní odměny z Twitch Drops!
Představujeme Skilled Marksman, 16. sezónu Bitevního pasu!
Hunter FGA.9 je dostupný u příležitosti prvního letu!
Bojová technika Bitevního pasu: Šolef V.1