War Thunder background
“Dlouhá konfrontace”: Frontová linie
Pozornost! Zastaralý formát zpráv. Obsah se nemusí zobrazovat správně.
Pozor! Tato novinka byla původně publikována na staré verzi webových stránek. V některé verzi webových prohlížečů se může zobrazovat chybně.


Spolu s aktualizací 1.57 "Вattle March" vám můžeme do herního módu ‘Dlouhá konfrontace’ přinést nové funkce. Od nynějška naleznete v bitevních scénářích novou mechaniku - “Dlouhá konfrontace: Frontová linie”.

Pravidla

  • Dlouhá konfrontace je dostupná pro všechný národy v SB 16 vs 16.
  • Důležité! Abyste se mohli tohoto eventu zúčastnit, musíte mít na liště alespoň jedno letadlo s BR rovným minimální hodnotě v daném rozpětí.
  • Dostupné mapy: Stalingrad, Sicílie, Porúří, Chalchyn Gol.
  • Zničené letiště se znovu "neobnoví". Tým, který ztratí všechna svoje letiště se v dané hře už nemůže opravit, přebít, nebo nasadit další stroj.
  • Odolnost letiště byla zásadně zvýšena.
  • Nová mechanika - Frontová linie.
  • Tento event může být v případě výskytu nepředpokládaných problémů kdykoliv ukončen.

Frontová linie

Území, na kterém se “Dlouhá konfrontace” odehrává, je rozděleno na sektory, jejichž půdorys je shodný s rastrem mapy.

Každý sektor patří buďto jedné ze zúčastněných stran, nebo je v "bojovém" stavu - tím se z něj stane "Frontová linie". Tato linie je zobrazena na taktické mapě - čára je vedena skrze střed sektorů, o které se bojuje. Frontová linie se může hýbat oběma směry - v závislosti na úspěšnosti pozemních operací v daném sektoru - ta záleží na hráčích samotných.

Výchozí pozice frontové linie se může hra od hry mírně lišit.

Pozemní bitvy

Čas od času může vypuknout bitva v náhodném sektoru, o který se vede boj; jakmile začne, hráči dostanou zprávu a úkol podpořit své pozemní jednotky (pozemní bitva samotná je ovládaná počítačem). Přesné místo je označeno šipkou a bojující strany se rozdělí na "obránce" a "útočníky". Útočníci mají k dispozici dělostřelectvo a tanky, zatímco obránci dělostřelectvo a bunkry.

Bitva bude probíhat po omezený časový úsek, po jehož skončení bude určen vítězná strana. V případě, že se podaří obráncům sektor ubránit, frontová linie zůstane nehybná a sektor v "bojovém" stavu. Pokud zvítězí útočící strana, posune se frontová linie hlouběji do protivníkova teritoria.

Útočící strana je vždy o něco silnější, takže obránci musí svoje jednotky bránit, jinak jim v daném sektoru hrozí nevyhnutelná porážka.

Ovlivnění bitvy

Letiště, které skončí za frontovou linií (a jsou tedy ovládány nepřítelem) nejsou funkční, a nelze je použít. Pokud se frontová linie posune zpět, stanou se opět funkčními.


War Thunder tým

Přečtěte si více:
Získejte Alcione v akci Let albatrosa!
Sledujte Armored Apex 2024 a získejte unikátní odměny z Twitch Drops!
Válečné dluhopisy: "Skilled Marksman"
Let Albatrosu: Alcione