War Thunder background
1. obrněná divize (Americké armády)
Pozor! Tato novinka byla původně publikována na staré verzi webových stránek. V některé verzi webových prohlížečů se může zobrazovat chybně.


Lehký tank M2A4 v letní kamufláži 1. obrněné divize ve War Thunderu.


Počátky americké 1. obrněné divize sahají ke dvěma jednotkám kavalerie - 1. pluku kavalerie a 7. jízdní brigádě. Během třicátých let obě tyto jednotky procházely motorizací, kdy byly koně vyměněny za nákladní vozy, džípy a obrněná vozidla. Při rozvoji obou těchto jednotek hrály roli zkušenosti z 1. světové války, po kterých hledala americká armáda taktické doktríny, jež by zabránily vtažení amerických jednotek do statických zákopových bojů. Důležitost mobilních obrněných sil pak potvrdil německý blitzkrieg během tažení v Polsku a Francii v letech 1939-1940. V červnu 1940 byl proto v USA vydán pokyn k vytvoření obrněných divizí. Jako první byla 15. července 1940 zformována 1. obrněná divize, a jejím prvním velitelem se stal generálmajor Bruce Magruder. Divize pak brzy získala přezdívku "Old Ironsides" ("Staří železnobocí") na počest fregaty amerického námořnictva USS Constitution. Výcvik příslušníků divize byl zahájen záhy poté, a během krátké doby se divize rozrostla z 60 na přes 600 vozidel. Základnu pak měla jednotka ve Fort Knoxu, kde se v té době nacházelo i velení celých obrněných sil.

Tank M5A1 Stuart, použitý "železnou pěchotou" za 2. světové války.

Až do roku 1942 se divize cvičila pro nadcházející boj. Křest ohněm pak jednotka prodělala během operace Torch - spojeneckém vylodění v severní Africe, kdy se Američané vylodili v Oranu, Alžíru a Casablance ve snaze sevřít německý Afrikakorps a italské síly mezi americkými a britskými vojsky, a donutit síly Osy k boji na dvou frontách. Po zabezpečení předmostí pak 1. obrněná divize společně se zbytkem amerických sil zahájila postup k Tunisu. Tažení ale bylo výrazně zdrženo tvrdým odporem sil Osy, zvláště pak zkušenými německými vojáky Afrikakorpsu. Zatímco Němci bojovali v poušti již druhým rokem, tankisté 1. obrněné divize byli nováčci bez jakýchkoli bojových zkušeností. Tato nevýhoda se ukázala během bitvy o průsmyk Faid v lednu 1943, která byla předehrou pro bitvu o průsmyk Kasserine. U Faidu zahájily německé tanky pod tlakem Američanů předstíraný ústup, a nalákaly americké tanky přímo před hlavně dobře zakopaných a zamaskovaných protiletadlových kanónů ráže 88 mm v protitankové roli. V následném masakru utrpěla divize zdrcující ztráty, stejně jako během následné snahy zastavit německý postup. Tato krví vykoupená lekce měla později na americké doktríny velký vliv.

Poté, co Afrikakorps v květnu 1943 kapituloval, se 1. obrněná divize účastnila vylodění na Sicílii coby součást 5. armády pod velením generála Marka Clarka. Po úspěšném tažení na Sicílii se pak v září 1943 divize vylodila u Salerna během operace Shingle, kde hrála důležitou roli v průlomu z předmostí a postupu na Neapol, jež byla dobyta v říjnu. Postup Spojenců Itálií směrem na sever k řece Volturno ale byl zastaven tzv. "Zimní linií", postavenou okolo města Cassino s jeho klášterem na Monte Cassino.

V lednu 1944 bylo zahájeno vylodění u Anzia ve snaze vpadnout obráncům Zimní linie do zad, kvůli nerozhodnosti generála Johna P. Lucase ale bylo spojenecké předmostí rychle izolováno, a průlomu bylo dosaženo až v květnu 1944. Při tom byla nasazena i 1. obrněná divize, která následně tvořila čelo postupu na Řím, kterého dosáhla 4. června 1944. Po jeho dobytí pak divize pronásledovala ustupující Němce na sever, a konec války jí zastihl v údolí řeky Po. V roce 1946 byla divize rozpuštěna, již v roce 1951 ale byla obnovena, a po dlouhém období klidu na texaské základně Fort Hood byla divize dislokována ve Spolkové republice Německo jakožto součást amerických sil v Evropě, čelících hrozbě útoku vojsk Varšavské smlouvy.

Po rozpadu Sovětského svazu pak byla divize nasazena během operace Pouštní bouře, operace Joint Endeavour v Bosně, či během invazí do Afghánistánu a Iráku. Následně se vrátila do Německa, odkud byla v roce 2011 stažena zpět na domácí půdu. Zde se nachází i dnes, konkrétně je pak jednotka dislokována na texaské základně Fort Bliss.

War Thunder tým (autor: Adam “BONKERS” Lisiewicz)


V budoucnu do hry zařadíme emblémy 1. pluku kavalérie, 13. pluku kavalérie a text "Foxhunter":

 
emblémy vytvořil Branislav "InkaL" Mirkov

Přečtěte si více:
Sledujte Armored Apex 2024 a získejte unikátní odměny z Twitch Drops!
Den Bastily Slavnostní emblém, slevy a stroje za Zlaté orlice!
Izraelský A-4E se vrací u příležitosti výročí první letu!
Je to opraveno! č.93