War Thunder background
Změny ve svazech
Pozor! Tato novinka byla původně publikována na staré verzi webových stránek. V některé verzi webových prohlížečů se může zobrazovat chybně.


Drazí hráči!

V aktualizaci 1.51 jsme zavedli tyto změny, týkající se systému svazů a jejich hodností:

  • Všechny nové svazy mohou mít pouze jednoho Velitele (velitele svazu).
  • Velitelé nyní mohou určit Zástupce Velitele, ale ne více, než jednoho.
  • Zástupce Velitele má stejná práva, jako Velitel samotný, ale nemůže rozpustit svaz, a ani odstranit Velitele ze svazu. Nemůžou si také změnit svoji vlastní funkci.
  • Pokud Velitel opustí svaz, bude automaticky Zástupce Velitele povýšen na Velitele.
  • Velitel nemůže opustit svaz, dokud není určený alespoň Zástupce Velitele.

V případě, že k tomuto dojde u svazu, který má podle starých pravidel ještě několik Velitelů, bude Zástupce Velitele povýšen do hodnosti Velitele pouze tehdy, když svaz opustí poslední ze stávajících Velitelů. Všechny nově vytvořené svazy již fungují podle těchto pravidel.


War Thunder tým
Přečtěte si více:
M1A2 SEP V2 TUSK II: Americký katafrakt
F-15 Eagle: Stoupá vysoko!
T-90M: Modernizovaný průlom
Challenger 3 (Prototyp): Hojnost bez vývrtu