War Thunder background
4. těžký tankový pluk PLA
Pozor! Tato novinka byla původně publikována na staré verzi webových stránek. V některé verzi webových prohlížečů se může zobrazovat chybně.


IS-2 mod. 1944, 1. polského tankového pluku, duben 1945
kamufláž vytvořena hráčem RazNaRok  | stáhnout zde


Čtvrtý těžký tankový pluk Polské lidové armády byl zformován v srpnu 1944 v oblasti Berdyčiv (dnešní střední Ukrajina) jakožto součást polských jednotek, bojujících v Rudé armádě. Vytvoření této jednotky nebylo náhodnou událostí - střety s německými tanky PzKpfw V Panther a PzKpfw VI Tiger přesvědčily polské exilové velení, že je třeba vycvičit tankovou jednotku schopnou s těmito obrněnci bojovat na stejné úrovni. Po základním výcviku nedaleko Berdyčivu byli vojáci vybraní pro tuto jednotku odesláni do Chelmu, kde proběhla ceremonie oficiálně ohlašující vznik nového tankového pluku. Nedlouho poté prapor obdržel i svou výzbroj, šlo o celkem 21 těžkých tanků IS-2. Po krátkém období stráveném výcvikem byl prapor odeslán k městu Izabelin nedaleko Varšavy, kde byl převeden pod velení 1. armády Polské lidové armády.

Od listopadu 1944 měl prapor status frontové jednotky, nicméně do konce roku do bojů nezasáhl. Počátkem 1945 se ale měla situace změnit. Sovětské armádní velení pracovalo na plánu generální ofenzivy, jež měla za cíl překročit Vislu a dobýt celý západ Polska. 1. polská armáda měla mít na starost obsazení Pomořanska, jejími hlavními cíli pak byly dva důležité přístavy na břehu Baltského moře, Gdaňsk a Kolobřeh. V cestě Polákům stála tzv. Pomořanská zeď - síť navzájem propojených obranných linií, které měly bránit vstupu do Pomořanska.

Čtvrtý tankový pluk byl v lednu přesunut na shromaždiště nedaleko Bydhoště (Bromberg v němčině), během přesunu se ale počet bojeschopných tanků praporu snížil na 14 strojů z důvodů poruch. Všechny tanky ale byly poměrně rychle opraveny, a 10. února 1945 byl pluk poprvé nasazen v boji. Den předtím byla jednotka pověřena dobytím Miroslawiece, kteréžto město padlo 9. února 1945 ve večerních hodinách po urputných pouličních bojích. 4. tankový pluk následně asistoval jednotkám pěchoty v odrážení německých protiútoků, a 11. únor vyrazil do útoku. Němci kladli houževnatý odpor, a k průlomu obranné linie došlo až po třech dnech tvrdých bojů. Polské síly následně zastavily postup a konsolidovaly své pozice proti německým protiútokům. 18. února se tanky 4. praporu účastnily těžkých bojů okolo Wierzschowa a Zlocienics, kde se jim podařilo zničit pět německých útočných děl a palbou masivních 122 mm kanónů podporovaly vlastní pěchotu. Německé protiútoky ale byly tak silné, že prapor byl nucen se stáhnout. V defenzivě byl prapor držen až do března, kde po doplnění ztrát byl odeslán na shromaždiště u Gryfic v rámci příprav k útoku na Kolobřeh - sem 4. těžký tankový pluk dorazil 11. března.

O dva dny později byl prapor opět vržen do bojů. Kolobřeh byl bráněn zkušenými vojáky wehrmachtu, kteří byli velmi dobře zakopáni a byli navíc podporováni palbou těžkých děl z kapesních bitevních lodí Admiral Scheer a Lützow. Polákům se i přesto dařil postup, a 4. prapor vydatně asistoval ničením polních opevnění a kulometných hnízd. Po pěti dnech bojů bylo město konečně dobyto, po čemž se prapor vrátil zpět do Gryfic, kde započaly přípravy pro další ofenzivu v severovýchodním Německu, kde měly polské jednotky zajišťovat křídla 1. běloruského frontu, probíjejícího se k Berlínu. V dubnu 1945 polská 1. armáda měla překročit Odru a postupovat k vesnici Neukarlshof, což se 16. dubna také stalo - 4. těžký tankový pluk v tomto boji asistoval 3. pěchotní divizi, a umožnil jí zatlačit obránce a vybudovat stabilní předmostí Polské jednotky následně začaly rychle postupovat za ustupujícími německými silami, a 25. dubna byl dobyt Hohenzollernský kanál (dnes kanál Oder-Havel) nedaleko Eberswalde. V květnu pluk postupoval na západ směrem k Labi, a konec války tankisty pluku zastihl v Zuhlsdorfu severně od Berlína.

Ačkoliv 4. těžký tankový pluk strávil na frontě pouze 4 měsíce, ukázal se být jako velmi užitečný pro celkový postup celé 1. polské armády. Tanky pluku si připsaly 12 zničených německých tanků, 16 samohybných a útočných děl, 76 tažených děl a houfnic, tři vozidla pěchoty, 60 vozidel a 58 bunkrů a kulometných hnízd - to vše za cenu 160 mrtvých, raněných a nezvěstných, 14 tanků IS-2 vyřazených z boje a další čtyř poškozených.

War Thunder tým (autor: Adam Lisiewicz)


V jedné z následujících aktualizací přidáme nápisy "Tadeusz" a
"5100", které byly využity na IS-2 1. těžkého tankového pluku:

 

 

Emblém vytvořen hráčem Branislav 'InkaL' Mirkov


Víte, že emblém 4. těžkého polského tankového pluku už máme ve hře?
Pokud ho stále ještě nemáte, skočte do hry a odemkněte si ho!


Přečtěte si více:
Sledujte Air Superiority 2024 a získejte unikátní ceny z Twitch Drops!
Den amerických ozbrojených sil: Oslavujeme s novým emblémem!
Fair Play: květen 2024
Den vítězství ve War Thunderu!