War Thunder background
753. tankový prapor
Pozor! Tato novinka byla původně publikována na staré verzi webových stránek. V některé verzi webových prohlížečů se může zobrazovat chybně.


M3 Medium tank 753. tankového praporu používaný na Italské frontě


Americký 753. tankový prapor byl oficiálně mobilizován 1. června 1941 ve Fort Benningu, stát Georgia. Původně se jednotka sestávala pouze ze 151 mužů (z toho 35 důstojníků) jakožto rota A 73. praporu středních tanků. Krátce po mobilizaci byl 753. prapor odeslán do Camp Polk, stát Louisiana, a byl přiřazen k rezervním silám. Zde bylo k praporu přiděleno dalších 507 mužů - nováčků z Centra pro výcvik obrněných sil ve Fort Knoxu. Následně obdržel prapor svou výzbroj; původně šlo o předválečné typy tanků, a modernější vozidla v podobě středních tanků M3 Lee jednotka dostala až počátkem roku 1942. Tanky M3 si ale u jednotky nepobyly dlouho, a do dubna 1943 byl prapor přezbrojen tanky M4A1 Sherman. V červnu 1943 byla následně jednotka naložena na lodě, a strávila třiatřicet dní na palubě, během kterých se plavila směrem k Africe. Po vylodění nedaleko Oranu pak prapor strávil šest týdnů v Alžírsku, kde se připravoval na invazi na Sicílii.

M3 Light Tank

Co ale činilo 753. prapor tak vyjímečným, byla jeho pružnost. Jednotka byla navržena jako modulární jednotka, který měla za úkol podporovat pěchotu, pokud došlo k narušení fronty. 10. července 1943 se tanky roty C, dočasně přidělené k 3. praporu náležejícího pod 157. pěchotní divizi, vylodily nedaleko Gely na pláži s kódovým označením Blue Beach. Tankisté 753. praporu následně za pomoci rychlého obchvatného manévru zničili pět italských tanků v blízkosti letiště Comiso, a poskytli postupující pěchotě účinnou palebnou podporu. O den později, zhruba půl hodiny po půlnoci, na plážích přistály i tanky roty A, a v půl jedné odpoledne se vylodila i rota B společně se štábní jednotkou.

Během následného tažení, trvající 39 dní, byl 753. prapor užíván jako jednotka rychlé reakce, která se urychleně přesouvala kamkoliv, kde americká pěchota urgentně žádala obrněnou podporu. Prapor tak asistoval 157., 179. a 180. pěchotním plukům, stejně jako 16., 18., 26., 7. a 30. pluk náležející k 45. pěchotní divizi. Ke konci kampaně byl prapor přiřazen do speciálního uskupení společně s 1. pěchotní divizi pod přímým velením 2. armádního sboru vedeného generálporučíkem Omarem Bradleym. Rota B následně byla oceněna prezidentskou citací za odvahu v boji, a američtí pěšáci měli 753. prapor ve velké oblibě, neboť tanky jednotky byly vždy nablízku, pokud byly potřeba. Během bojů o Messinu tanky 753. praporu zničily devět německých vozidel a protitankových děl, včetně dvou tažených kanónů FlaK ráže 88 mm. Agresivní postup jednotky následně donutil nepřátelské osádky opustit 32 vozidel, včetně určitého množství lehkých tanků. Postup tanků praporu byl tak rychlý, že hlášení roty C z 23. července obsahovalo následující text: "Tanky se začínají opakovaně porouchávat kvůli absenci údržby po 50 a 100 hodinách provozu."

Během šesti týdnů tažení tanky 753. praporu svou podporou umožnily pěším jednotkám zajmout okolo 1100 nepřátelských vojáků a zničit přes 100 nepřátelských vozidel a protitankových děl včetně 28 tanků.

M4A1 Medium Tank

Mnoho z tanků, které byly 753. praporem během italského tažení užívány, jsou dostupné i ve War Thunderu. Rota C užívala lehké tanky M3 Stuart a střední M3 Lee, zatímco roty B a A vedle strojů Stuart a Lee užívaly tanky M4A1 Sherman. Zajímavostí je, že tanky Lee byly tankisty praporu upřednostňovány před ve všech ohledech vyspělejšími Shermany. Důvodem bylo, že proti lehce pancéřovaným italským tankům postačovaly i kanóny ráže 37 mm, a tanky Lee tak mohly zároveň útočit na dva cíle při užití obou svých zbraní.

753. prapor prokazoval své umění i nadále během bitev o Salerno, San Pietro, Monte Porchia, Cassino a v bojích o Řím. Když Američané dobyli Řím, byla lehce pozměněna organizace praporu přidáním roty D, jež místo tanků Stuart obdržela samohybné houfnice M7 Priest pro přímou i nepřímou palebnou podporu.

Po reorganizaci a plošném přezbrojení na Shermany se prapor vylodil v jižní Francii, kde se účastnil operace Dragoon. Zde byl prapor přiřazen k Task Force Butler pod velením brigádního generála Butlera od 6. armádního sboru, jež byl pověřen provedením rychlého výpadu z předmostí směrem na sever, aby odříznul ustupující německé jednotky. Ačkoliv Butler disponoval jen jednou pěchotní brigádou a 753. praporem, dokázal během deseti dní postoupit o 235 mil, během kterých zabíral klíčová města a opěrné body, přičemž uštědřil bránící německé 19. armádě vážné ztráty.

Následuje citace plukovníka Anthonyho Daskeviche II. z US Army War College: "735. prapor poskytnul Task Force Butler naprostou většinu obrněné palebné síly, a v operacích uskupení hrál klíčovou roli. Během operace si velitel praporu a operační důstojník rozdělili pole působnosti, a každý z nich velel odděleným, nezávisle fungujícím kombinovaným týmům, se kterými byly prováděny rychlé manévrové operace. Akce praporu se ukázaly být kruciální pro úspěch Task Force Butler, a napáchaly těžké škody na ustupujících německých silách, které přišly o velké množství válečného materiálu - zvláště v okolí vesnic Montelimar, Gap a Loriel."

Od této části války byl následně prapor nasazen v boji po dalších 260 dní až do konce bojů v Evropě. Po konci války byl následně 753. prapor nasazen i během Korejské války, kde bojoval od 20. března 1951 do 10. listopadu stejného roku.


A jaký je váš oblíbený stroj, používaný 753. praporem?

Zanechte na našem fóru komentář a dejte nám vědět, co si myslíte!


War Thunder tým (autor: Stephen Hembree)
Přečtěte si více:
Bedna s nářadím!
Den sv. Jiří: Vlajka Anglie se dočasně vrací!
Plán změn: Funkce seznamu přání ve hře a integrace seznamu přátel ze Steamu
Výsledky ankety k novým bodům plánu změn