War Thunder background
Aktualizace 2.23.0.36

Bojová vozidla

 • Byla opravena chyba, která znemožňovala použití značek předstřelu pro samohybná protiletadlová vozidla na vzdálenost větší než 3,5 km při uzamykání na cíl.
 • Byla opravena chyba, která u samohybných protiletadlových vozidel bez kanónů umožňovala použití značky předstřelu.
 • Byla opravena chyba, která umožňovala vyřazeným členům osádky používat noktovizi, dálkoměr, infračervený světlomet a ovládání motoru.
 • PUMA — byla opravena chyba, která způsobovala, že HEAT munice v analýze ochrany dopadala pod špatnými úhly.
 • Byla opravena chyba, která umožňovala ovládání vozidla po jaderném výbuchu přepnutím na kameru střelce letadla nebo dalekohled pozemních vozidel.
 • Strela-10M2 — byla opravena chyba, která znemožňovala aktivní průzkumnou mechaniku v bitvě (report).
 • Byly vypnuty indikátory zásahu způsobeného dopřednou letadlovou výzbrojí, výbuchy poblíž a požárem ve vozidle hráče.

Letectvo

 • A-6E TRAM — byl přidán automatický řídící systém.
 • F-16A Block 20 MLU — byl přidán brzdný padák.
 • F-16А (všechny verze) —maximální rychlost ve výšce 9 km byla zvýšena.
 • Mirage 2000c s5, 2000d r1 — maximální indikovaná rychlost (IAS) byla zvýšena na 1 440 km/h.
 • MiG-23, MiG-29, F-16, Ja-37, Mirage F1 — pro radarový pulzně-dopplerovský sledovací režim byl zmenšen sektor výřezu. Pokud je cíl ztracen, radar udržuje inerciální sledování déle.
 • R-23R, R-24R, R-27R, AIM-7, Skyflash, rakety Rb71 — rychlost vyhledávání v akviziční zóně byla zmenšena. Tato změna snižuje šanci na získání dalšího cíle, i když snižuje šance na uzamčení vybraného cíle, pokud ten výrazně změní svou rychlost nebo směr v době mezi odpálením rakety a akvizicí cíle.
 • U všech stíhacích radarů byl zvýšen limit dosahu pro akvizici BVR aby se zabránilo neúspěšným pokusům o akvizici, pokud je přibližovací rychlost cíle vysoká.
 • Mirage 2000D-R1 — byla opravena chyba, která způsobovala zvýšení rychlosti při použití některých zbraňových předvoleb. Typ letadla byl změněn na „úderný letoun“.
 • J-7D — odměna SL v Realistických bitvách byla zvýšena, náklady na opravu sníženy na 5 400 SL.
 • Byla opravena chyba, která způsobovala odhození palivové nádrže při přepínání v hangáru z lodi na letadlo.
 • Harrier GR.7 — byla obnovena chybějící indikace kritického přetížení.
 • Byla opravena chyba, která aktivovala stabilizátor při přepínání na optickou zaměřovací kameru.

Námořnictvo

 • USS Arizona, USS Wyoming — zpoždění roznětky průbojné munice na pomocných dělech bylo upraveno na 0,015 sek.
 • IJN Myoko — byly upraveny náměrné úhly věží hlavní ráže. Třetí věž už nestřílí skrz nástavbu. Třída lodi na infokartě byla opravena.
 • IJN Agano — byly zvětšeny náměrné úhly věží hlavní ráže.
 • Byla opravena chyba, která způsobila, že se v okně výsledků mise zobrazila chybná zpráva o nepřijetí odměny kvůli nečinnosti v případě ztráty připojení k serveru.

Zvuky

 • Hlasitost nepřátelských vozidel v zadní polokouli byl zvýšen.
 • Byl vylepšen zvuk automatických zbraní pro bojová vozidla a námořní plavidla. Zvuk je na dálku ostřejší a výraznější. Hlasitost závěrů zbraní hráče se zvýšila.
 • Zvuky míjejících raket a střel jsou výraznější a jasnější (v oblasti 2 km kolem hráče).
 • Hlasové projevy osádky lodi — frekvence následujících zvukových hlášení byla snížena: poloha kormidla, příchozí zásahy, příkazy k zahájení kontroly poškození, příchozí hlášení o poškození, hlášení náklonu.

Grafika

 • Byla opravena chyba, kdy se grafické vrstvy zásahů mohly zobrazovat nesprávně: na letadlech se mohly zobrazovat značky průniku pancíře a na bojových vozidlech se mohly zobrazovat poškození potahu letadla.
 • Byla opravena chyba, kdy se při otáčení kamery mohly efekty zásahů třpytit.

Rozhraní

 • Nezakoupené lodě a čluny nyní mají přístup k torpédům ve zkušebních plavbách.
 • Do Simulátorových bitev byla přidána oznámení o odměnách za akce, jako je zásah nepřátelského vozidla, obsazení bodu atd. Hráč tak může sledovat odměny za užitečné akce v jednotlivých časových úsecích a být si vědom konce a začátku daného úseku. Tato oznámení lze skrýt v části „Rozhraní bitvy“. V nastavení zrušením zaškrtnutí políčka „Zobrazit zprávu o odměně za akci“ v části „Rozhraní bitvy“ nabídky možností nyní můžete skrýt prvky HUD v bitvě. : bitevní chat, protokol zničených vozidel, panel příkazů, upozornění na odměny za akce a upozornění na odměny za bitvu.

Mise

 • Byla opravena chyba, kdy se letadla mohla objevit pod texturami letišť na mapách „Finsko“ a „Popelavá řeka“.