Deník změn
24. června 2019

Aktualizace 1.89.1.73

Po mnoha testech jsme vylepšili připisování kritických zásahů, zničených strojů a asistencí v letadlech/vrtulnících:

Kritické poškození

 • Poškození je nyní považováno za kritické jen v případě, že přímo ovlivňuje letové charakteristiky. Díky tomu jsou nyní kritické zásahy normalizovanější, kdy stejné poškození může mít různý vliv dle daného letounu: některé se stanou neovladatelnými, zatímco jiné jsou schopny pokračovat v letu.
 • Jeden cíl může být kriticky poškozen různými hráči. Nyní může každý hráč pokaždé způsobit vlastní kritické poškození nepříteli.
 • Kritické poškození má stále vlastní časový úsek, během kterého se další stejné poškození nezapočítává jako další kritický zásah - tento časový úsek trvá 90 sekund. Po jeho uplynutí je opět možné stejnému cíli způsobit kritické poškození.
 • Kritické poškození má nyní také oddálený efekt. Například zničený chladič motoru může způsobit přehřátí daného motoru, nebo může způsobit rozhoření ohně, který může poničit jiné části letounu. V takovém případě se kritické poškození započítává ihned, spolu s tím, jak je poškození způsobeno. Takové kritické poškození není omezeno žádným časovým limitem a považuje se vždy za aktivní.
 • Při každém způsobeném kritickém či vážném poškození se tato informace zobrazuje ve formě notifikace na obrazovce.
 • Notifikace o způsobeném kritickém poškození se objevuje jen v případě, kdy je kritické poškození způsobeno.

Vážné poškození

 • Poškození konkrétních součástek a modulů letounu, které neovlivňují letové charakteristiky a ovládání stroje, ale které je blízko kritickému poškození je považováno za vážné poškození.
 • Vážné poškození je slabší, než kritické, ale může ke kritickému vést.
 • Vážné poškození podléhá časovému limitu, kdy je aktivní po dalších 15 sekund po uštědření poškození, kdy má hráč možnost protivníka "dodělat" a pro započítání sestřelu, případně 30/60/80 sekund (AB/RB/SB) pro započítání asistence.
 • Na rozdíl od kritického poškození je zápočet vážného poškození po uplynutí výše uvedeného časového limitu z cíle odstraněn, ale může být na cíli "obnoven", pokud mu způsobíte další vážné poškození.

Malé poškození

 • Za malé poškození je považováno jakékoliv poškození, které není kritické, nebo vážné.
 • Je aktivní po 15 sekund po uštědření poškození, po jejichž uplynutí je efekt z cíle odstraněn.

Zničení cíle

 • Zničení cíle je započítáno ihned po způsobení smrtícího poškození jakémukoliv cíli (tedy např. vyřazení pilota, zničení hlavního nosníku v křídle, ustřelení ocasu, nebo třeba exploze paliva v letounu).
 • Pokud cíl havaruje, platí následující scénáře;
  • V případě, že se časový limit kritického poškození obnoví (po uplynutí 90 sekund), jde započítání kritického poškození a sestřelu za pilotem, který cíli způsobil celkově největší poškození (a ne tedy za pilotem, který poškodil cíl jako poslední);
  • Bez způsobení nového kritického poškození získá sestřel ten pilot, který cíli v posledních 15 sekundách před havárií způsobil vážné, nebo malé poškození (tak jak tomu bylo dosud);
  • Pokud cíl obdržel jen kritické poškození, ale již ne další kritické, vážné, nebo malé poškození, získá sestřel ten, kdo cíli uštědřil největší kritické poškození předtím, než uplynul časový limit poškození.
 • Zničení cíle se nezapočítává, pokud dotyčný cíl přistál na letišti a je schopen opravy.

Asistence

 • Asistence se započítávají, když jakýkoliv pilot způsobil nové kritické (po kratší době, než 90 sekund), či vážné (30/60/80 v AB/RB/SB) poškození před zničením cíle.
 • Malé poškození nestačí k započítání asistence.
Příklady (kliknutím rozbalíte)

Příklad 1

Vy a vaši spoluhráči z týmu střílí na nepřátelské letadlo a způsobují mu několik kritických zásahů. Váš cíl havaruje před uplynutím 90 sekund. Sestřel získává pilot, který způsobil největší kritické poškození. Stejná situace nastane ve chvíli, kdy uplyne časový limit a žádný jiný hráč nezpůsobil cíli větší poškození.

Příklad 2 (za stejných podmínek jako výše)

Způsobili jste kritické poškození nepřátelskému letounu, po kterých nepřítel zůstal ve vzduchu, po uplynutí 90 sekund ho zasáhl váš spoluhráč a cíl okamžitě havaroval. V takovém případě je sestřel započítán spoluhráči, protože váš kritický zásah již ztratil prioritu.

Příklad 3

Protivníkovi jste způsobili kritické poškození a ten po uplynutí 90 sekund havaroval. V takovém případě je sestřel započítán vám, pokud jiné zásahy spoluhráčů nevedly ke zničení letounu.


Diskutujte na fóru

Soubory cookies

Tento web používá cookies. Pokračováním v užívání stránky vyjadřujete svůj souhlas s jejich používáním.