Rejestr zmian
24 kwietnia 2017 Łatka 24.04.2017 (1.67.2.115)

Wyeliminowano problemy z trybem okienkowym dla Windows XP; Usunięto parametry BIEG, OBROTY, STABILIZACJA z widoku obserwacyjnego.

19 kwietnia 2017 Łatka Serwera 21.04.2017

Firefly F Mk I – poprawiono model lotu, zwiększono zapas amunicji dla działek Hispano Mk II ze 145 do 175 pocisków. Poprawka do widoku X-Ray nadejdzie w najbliższych dniach. Zwiększono szczegółowość Modelu Zniszczeń mniejszych okrętów. Wyeliminowano problemy z niszczeniem tych jednostek za pomocą różnych taśm amunicyjnych.

 

18 kwietnia 2017 Łatka 18.04.2017 (1.67.2.95)

Wyeliminowano błąd powodujący powstawanie odłamków wewnątrz pojazdu po trafieniu niepenetrującym z pocisku APHE.

17 kwietnia 2017 Zmiany w ekonomii

Wprowadziliśmy zmiany w ekonomii do War Thunder dla Bitew Realistycznych, Symulacyjnych Bitew Czołgowych oraz trybu PvE. 

14 kwietnia 2017 Łatka 14.04.2017 (1.67.2.82)

Misje – Zmiany w balansie; Nowa kategoria dla oznaczeń „Oznaczenia nosowe”.

13 kwietnia 2017 Łatka 13.04.2017 (1.67.2.73)

Poprawiono stabilność klienta.

12 kwietnia 2017 Łatka 12.04.2017 (1.67.2.69)

Poniższa łatka naprawia kilka błędów graficznych oraz modeli lotów.

7 kwietnia 2017 Łatka Serwera 07.04.2017

Sprawdź pełną listę zmian.

6 kwietnia 2017 Łatka 06.04.2017 (1.67.2.43)

Poprawiono stabilność.

4 kwietnia 2017 Łatka 04.04.2017 (1.67.2.37)

Naprawiono błąd na systemie Windows XP gdzie gra uruchamia się w trybie pełnoekranowym (przy ustawieniu okienkowym); Powiększono podgląd uszkodzeń na rozdzielczości 4K.