Oyun Kuralları

Oyun Kuralları

Aşağıdaki kurallar, oyun sunucuları üzerindeki War Thunder oyuncularından beklenen davranışın gereksinimlerini açıklamaktadır. Bu hükümlerin tamamı, Gaijin Entertainment Kullanıcı Sözleşmesinin Kurallarıyla tutarlıdır. Oyun yöneticisi, grieferlerin (diğer oyuncuları rahatsız eden kişiler) eylemleri için aldığı ceza ile ilgili herhangi bir bilgi sağlayamaz.

Tanıtım bölümü - kullanılan terimler:

 • Takma Ad - benzersiz bir oyuncu adı, oyuncu tarafından projede kullanılmak üzere seçilmiş, War Thunder oyun sunucularında ve forumda veya oyuncunun hesabına bağlı başka herhangi bir portalda oyuncuyu/kullanıcıyı tanımlayan addır.
 • Ses Kesme - metin sohbetini "sadece oku" olarak ayarla.
 • Oyun Yöneticisi - Projenin idaresi tarafından atanan bir görevli - War Thunder oyun sunucularında Kullanım Şartlarına uyulmasından sorumludur.
 • (Denetlenen) metin sohbeti - War Thunder (oyun) sunucularında Kullanım Koşullarına uyulması gereken bir alan.

2.1. Takma Adlar.

      Herhangi birini içeren, kullanan veya açıklayan takma adları kullanmak yasaktır:

 • 2.1.1 Müstehcen veya küfürlü dil, sözcük ve sessiz harf çevirileri de dahil olmak üzere herhangi bir dilde yazılı kelime ve ifadeler.
 • 2.1.2 Ulusal, ırksal, etnik, cinsel dâhil her düzeyde ayrımcılık teşvik eden kelimeler, deyimler ve ifadeler.
 • 2.1.3 Psikotropik veya narkotik maddeler ve bunların kullanımı ile ilgili kelimeler, deyimler ve ifadeler.
 • 2.1.4 Telif hakkı bulunan ticari markalar ve isimlerin tamamını veya bir kısmını içeren takma adlar.
 • 2.1.5 19-21. Yüzyılın tarihsel siyasi figürlerinin isimleri.
 • 2.1.6 Nazi liderlerinin birinci ve ikinci isimleri ya da diğer herhangi bir askeri suçlunun isimleri de dahil olmak üzere, Rusya ya da Uluslararası hukuku ihlal eden mevcut ya da geçmişteki şahıslarla ilgili takma adlar.
 • 2.1.7 Varolan yasa ve kuralları ihlal eden veya ihlal eden kuruluşlarla bir şekilde bağlantılı logolar, semboller, amblemler veya figürler (örneğin, Nazi sembollerinin, kısaltmalarının ve işaretlerin (SS ve 1488) farklı çeşitlemelerinin yanı sıra Nazi liderlerinin / Savaş Suçlularının kimlik bilgileri, isimleri ve soyadları kullanılarak), ayrıca 420 gibi uyuşturucu kullanımına referans olan rakamlar.
 • 2.1.8 Doğrudan ifade veya ima yoluyla küfür ve hakaret (tam veya kısmi atlatma). Buna küfür, tıbbi bağlantılı örnekler (kanser, zihinsel hastalık vb.), rahatsız edici ve hakaret içeren dil ve onur kırıcı veya dinle ilgili kötü sözler de dahildir.  Otomatik olarak filtrelenmiş öğeler eylemden muaftır.
 • 2.1.9 Güçlü olumsuz tepkilere / birleşmeye ya da ulusal / etnik / dini nefrete teşvik eden takma adlar.
 • 2.1.10 2. Dünya Savaşı Mihver Güçleri ile ilişkili üniformalı Askeri Personel.
 • 2.1.11 Uluslararası mahkemelerce insanlığa karşı işlenen suçlarla yargılananlar, insanların çoğunda acılı duygular ya da nefret uyandıran kişiler ve halihazırda var olan terör örgütlerinin üyeleri olmak üzere olumsuz tarihi veya siyasi kişiliklerle bağlantılı isimler.
 • 2.1.12 Gaijin personeli ve yöneticileri ile olan ilgisi hakkında yanıltıcı olan takma adlar.
 • 2.1.13 Bir şeyi ispatlamak için kasıtlı olarak oynamaktan kaçınmak veya ödeme yapmamayı teşvik eden isimler.
 • 2.1.14 Gaijin Personeli ve yöneticileri tarafından hakaret ve tahrik edici olarak değerlendirilen takma adlar.

2.2. Cezalandırma.

Paragraf ihlalleri için cezalar. 2.1.1. - 2.1.14. Bu kurallar oyuncuların aldığı şikâyetler, günlükler ve oyuncuların veri tabanının analizi temel alınarak uygulanabilir.

İhlali düzeltme anı, oyuncuların hesap veritabanındaki nick değişikliklerini yansıtan an olarak düşünülür. Oyun yöneticisi, grieferlerin (diğer oyuncuları rahatsız eden kişiler) eylemleri için aldığı ceza ile ilgili herhangi bir bilgi sağlayamaz.

 • 2.2.1. Paragrafların ihlal edilmesi durumunda. 2.1.1.-2.1.14 Bu Kurallarda yönetim, oyuncuya herhangi bir uyarı veya bildirimde bulunulmaksızın, rastgele oluşturulmuş bir ad ile oyuncunun veritabanındaki takma adını değiştirme hakkını saklı tutar.
 • 2.2.2. Paragrafların tekrarlanan ihlali durumunda. 2.1.1.-2.1.14 Bu Kurallarda, hesap bir oyuncuya kalıcı olarak engellenmiş olabilir.

2.3. Metin sohbeti.

War Thunder oyunlarındaki metin sohbetleri, varsayılan oyun sohbet alanları, özel mesajlar ve oyuncular tarafından oluşturulan sohbet kanalları olabilir. War Thunder oyunlarındaki metin sohbeti denetlenir. Oyun yöneticisi, grieferlerin (diğer oyuncuları rahatsız eden kişiler) eylemleri için aldığı ceza ile ilgili herhangi bir bilgi sağlayamaz.

Oyuncu tarafından oluşturulan metin sohbetindeki mesajların içeriği ile ilgili tüm sorumluluk, kuralı bozan içeriği yazanın kim olduğuna bakılmaksızın kanalın yaratıcısına verilir. Bunun istisnaları, sorumluluğun rahatsızlık oluşturan oyuncuya ait olduğu özel mesajlar, açık sohbet ve varsayılan kanallardır.

İzin verilmeyen metinler:

 • 2.3.1. Oyun radyo komutların tekrarlanması ve aşırı büyük harf kullanımı da dahil olmak üzere, Anlamsız ve Boş mesajlar (spam).
 • 2.3.2. Herhangi bir dilde ve alfabede, müstehcen ve küfürlü dil, kelime ve ünsüz harflerden oluşan kelime ve ifadeler
 • 2.3.3. Kişisel ve grup hakaretleri, belirli bir cinsiyete sahip kişilerin aşağılanması, cinsel yönelim, din, ahlak ve nezaket kurallarıyla uyumlu olmayan diğer konular. Bu tarihteki olumsuz olayları veya görüş ayrılıklarına sebep olabilecek açık konuları içerebilir.
 • 2.3.4. Ulusal, ırksal, dinsel, etnik, cinsel dâhil her düzeyde ayrımcılık ve ayrımcılığın teşvik edilmesi.
 • 2.3.5. Siyasi ve dini tartışmalar veya propaganda.
 • 2.3.6. Üçüncü taraf oyun projelerinin reklamını da içeren herhangi bir reklam mesajı.
 • 2.3.7. Sohbette herhangi bir tahrik edici davranış türü.
 • 2.3.8. Uyuşturucu ve psikotropik maddelerin propagandası.
 • 2.3.9. Herhangi bir Nazizm, ırkçılık, milliyetçilik, mezhep çatışması ve nefreti, zorla hükümeti devirmeye teşvik edici içerikler
 • 2.3.10. Gaijin Entertainment tarafından uygulanan güvenlik yazılımını atlamak için hack teknikleri, yazılım koruması ve yasadışı yolların tartışılması.
 • 2.3.11. Bir geliştirici, proje görevlisi (forum yöneticisi, sohbet denetçisi, topluluk koordinatörü ve oyun yöneticisi) veya projenin yönetim temsilcisini taklit etmeye çalışmak.
 • 2.3.12. Herhangi bir medya biçiminin (ör., Yazılım, Ses veya Video) korsanlığına ilişkin tartışmalar
 • 2.3.13. Forumun herkese açık alanlarında kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri göndermek(ör. Ad, adres, telefon numarası, vb.).
 • 2.3.14. Hesapların satışı, satın alınması ve takasıyla ilgili tartışmalar.
 • 2.3.15. Bir şeyi ispatlamak için kasıtlı olarak oynamaktan kaçınmak veya ödeme yapmamayı teşvik etmek.
 • 2.3.16. Oyun Yöneticileri, yukarıdaki konuların kapsamadığı diğer herhangi bir konuda harekete geçecektir.

2.4. Metin sohbeti ile ilgili şikayetlerin yönetimi. Cezalandırma.

 • 2.4.1. Paragrafların ihlali: 2.3.1.- 2.3.16. ihlallerin derhal önlenmesi için 2 gün boyunca bir sohbet kilidiyle (ses kesme) sonuçlanabilir. Daha sonra, oyun yöneticileri paragrafın altına ek bir ceza verebilir. 4.5
 • 2.4.2. Oyuncular tarafından yaratılan oyun odaları ve sohbet odaları doğrudan bir oyun yöneticisi tarafından denetlenmez. Bununla birlikte, şikayet konusu olursa ve oyun yöneticisi geçerli olduğunu düşünürse işlem yapılabilir.
 • 2.4.3. Özel mesajlar denetlenmez. Kişisel yazışma sırasında bir anlaşmazlık olması durumunda, oyuncunun diğer kişinin mesajlarını engelleme yeteneği vardır, ancak suçlu oyuncu rapor eden oyuncuyu taciz etmeye devam ederse, bu işlevi sürekli olarak kötüye kullanırsa veya aşırı derecede rahatsız edici bir dil kullanırsa, oyun yöneticisi olaya el atabilir
 • 2.4.4. Oyun içi raporlama fonksiyonuyla yapılan şikayetler için, şikayetin yapıldığı andan 14 gün veya daha fazla süre önce işlenen suçlarda şikayet geçersiz sayılır.
 • 2.4.5. Paragraflarla ilgili durumlarda 2.3.1.-2.3.16.  oyun içi şikayetlerin temelinde, oyun yöneticileri yalnızca sözlü uyarıdan değişik uzunlukta ses kesme cezasına, hatta oyun hesabını durdurma ve silmeye varan cezalar uygulayabilir.

2.5. Dostlara verilen hasarlar (Takım Üyesi Öldürme, Takım Hasarı & Griefing(rahatsız edici davranışlar)).

 • 2.5.1. Takım Üyesi Öldürme, Takım Hasarı, Griefing ile ilgili oyun içi şikayetler, oyun yöneticileri tarafından olağandışı koşullar altında değerlendirilebilir; ancak, normal şartlar altında, oyuncuların oyun içi davranış analizine dayanan otomatik bir sistem aracılığıyla ceza uygulanır.
 • 2.5.2. Paragraf 5.1. Resmi olarak ilan edilen etkinlikler ve yönetim izinli oyun faaliyetleri için kurallar geçerli değildir (yayınlar, şampiyonalar). Oyun hesabında organize faaliyetler sırasında müttefik zararı veya imhası durumunda, suçlu 3 ila 7 gün boyunca zorunlu bir kilit alabilir.
 • 2.5.3. Organize griefing, takım arkadaşı öldürme veya takım hasarı (Büyük çaplı, örneğin klan parçalanması) oyunun dışında, forumlarda bir Yönetici'ye özel bir mesajla bildirilmesi gerekir.

2.6. Spam, oyun içi raporlama sisteminin kötüye kullanılması ve şikayetler.

 • 2.6.1. Oyun sisteminin şikayetler için aşırı kullanımı durumunda, bu durum Gaijin personelini gereksiz yere meşgul etmek için spam raporlama olarak değerlendirilir ve Gaijinin kendisi yada çalışanı, bir oyun yöneticisi tarafından oyun hesabına 1 günlük ses kesme veya kilitleme cezası verilebilir, ihlalin tekrarı durumunda bu ceza 7 veya daha fazla güne yükseltilebilir.

2.7. Diğer Durumlar

 • 2.7.1. Proje yönetimi, varolan herhangi bir yasağa doğrudan bağlı olmayan ancak diğer oyuncuların büyük tepki ve şikayetlerine neden olan oyuncunun eylemleri durumunda oy hakkını saklı tutuyor; oyuncunun oyun hesabına bir kilit cezası uygulamak koşuluyla oyun hesabını 3 günden kalıcı engellemeye kadar cezalandırıyor.
 • 2.7.2. Proje yönetimi, ek hesaplar açmak da dahil olmak üzere oyuncunun daha önceki cezalarını atlatmayı amaçlayan hareketlerinde oyuncunun tüm hesaplarını kalıcı olarak engelleme hakkını saklı tutar.

2.8. Tahkim. Cezalandırmaya karşı itiraz etmek.

 • 2.8.1. Oyun yöneticisinin cezasıyla ilgili uyuşmazlık durumunda oyuncunun, forum veya oyun içi özel mesaj ile herhangi bir oyun yöneticisinden bilgi talep etme hakkı vardır.
 • 2.8.2. Durumun oyun yöneticisi tarafından analiz edilmesi sırasında taraflar durumu çözmezse, oyuncu üst düzey yöneticilere veya oyun yöneticilerine şikayet etme hakkına sahiptir. Bunun sonucu nihai revizyon olacak ve temyiz edilemeyecektir. Cezanın kabul edilebilir olmadığına dair yöneticiyi ikna etmek için yapılacak daha fazla girişim kesinlikle cezalandırılacaktır.
 • 2.8.3. Oyuncu ile oyun yöneticisi veya yönetici arasındaki yazışmalar kişiseldir. Forumda veya diğer sitelerde yazışmaların kısmen veya tamamen görüntülenmesi yasaktır. Yazışmalardan üçüncü taraflara bilgi aktarımı kabul edilemez.

2.9. Filo Kural Seti

 • 2.9.1 Adlandırma, oyun / forum adlarıyla aynı kurallara göre yapılır. Eğer uygun olmayan bir filo ismine sahipseniz, filo kurallarına uygun olarak adı değiştirmeniz veya filoyu dağıtmanız gerekir.

2.10 Kanal Oluşturma kuralı 

 • 2.10.01 Yeni kanallar oluşturmak oyun kuralları dahilindedir.  Kanalınızda uygunsuz bir ad veya açıklama varsa, kanal silinir.

2.11 Sportmen olmayan davranış - tanımlanan oyun içi davranışlar:

 • 2.11.01 Takım arkadaşına hasar veya rahatsızlık verme
 1. Kendi ekip üyelerinin zarar görmesi veya yok edilmesi.
 2. Kendi ekip üyelerinin hareketini engelleme (çarpmak, yolları veya geçitleri kapamak).
 3. Kendi ekip üyelerinin görüş hattının kasıtlı engellenmesi.
 4. Dost oyuncuyu itme veya sarsma (suya, korumalı alanın dışına vb).
 5. Kendi ekip üyelerinin konumunun düşman ekibe açıklanması.
 • 2.11.02  Düşman takımına karşı uygunsuz avantajlar elde etmek veya kullanmak:
 1. Oyun istemcisine yetkisiz değişikliklerin yüklenmesi ve bunların kullanılması.
 2. Oyun konumlarının tasarımındaki açık ve hataların kullanımı (kaya ve binaların içine sürüş, sualtına sürüş).
 3. Oyun mekaniğinde hataların ve açıkların kullanımı.
 • 2.11.03  Önceden sonucu belirlenmiş savaşlara katılmak (anlaşılmış savaşlar).
 • 2.11.04  Adil oyun ilkesine aykırı diğer davranışlar.

Kuralların değiştirilmesi, yorumlanması ve güncellenmesi.

 • Bu kurallar, oyunculara önceden haber verilmeden projenin idaresinin kararı ile değiştirilebilir ve ilave edilebilir.
 • Kurallar yayın anından itibaren geçerli sayılır.
 • Kural yorumuyla ilgili herhangi bir ihtilafta Yönetim son sözü söylemektedir.

Çerez dosyaları

Bu web sitesi çerezler kullanmaktadır. Siteye erişmeye devam ederek çerezlerin kullanılmasına izin vermektesiniz.