Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja – 28 grudnia 2018 r.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje o użytkowniku gromadzi i przetwarza firma Gaijin Network Ltd podczas korzystania przez użytkownika z gier online pt. „War Thunder”, „Crossout”, „Star Conflict”, „Enlisted” oraz innych opublikowanych przez firmę Gaijin Network Ltd (które zwane są dalej „grą” lub „grami”). To samo ma zastosowanie do oficjalnego sklepu internetowego z ww. grami – https://store.gaijin.net – oraz oficjalnych stron internetowych ww. gier – https://warthunder.ruhttps://warthunder.comhttps://crossout.net, http://star-conflict.com i https://enlisted.net – a także innych stron internetowych, na których opublikowana jest niniejsza polityka prywatności (wszystkich łącznie zwanych dalej „stroną internetową” lub „stronami internetowymi”), oraz innych usług (takich jak usługi wsparcia, czaty wewnątrz gry, fora itp.), jeśli są one powiązane z ww. grami lub firmą Gaijin Network Ltd. Firma Gaijin Network Ltd będzie zwana dalej „Gaijin”. Zaimki „my”, „nasz” i „ich” również odnoszą się do firmy Gaijin Network Ltd.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI PRZED DALSZYM KORZYSTANIEM Z GRY LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ. DALSZE KORZYSTANIE Z GRY LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI.

Jeśli po zapoznaniu się z niniejszą polityką prywatności użytkownik nadal ma pytania lub wątpliwości dotyczące ochrony prywatności, powinien się z nami skontaktować, pisząc na adres [email protected]. Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa żądania dotyczące sprostowania lub usunięcia danych osobowych należy wysyłać do naszego centrum wsparcia na adres: https://support.gaijin.net.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Termin „administrator danych” oznacza osobę prawną, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych użytkowników.

Nazwa administratora danych: Gaijin Network Ltd

Adres: Kyriakou Matsi, 10 Liliana Building, 2nd Floor Office 203, PC 1082 Nicosia, Cypr

E-mail: [email protected]

Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa żądania dotyczące sprostowania lub usunięcia danych osobowych należy wysyłać do naszego centrum wsparcia na adres: https://support.gaijin.net.

2. DANE, KTÓRE GROMADZIMY O UŻYTKOWNIKU

2.1. Dane, które użytkownik dostarcza naszej firmie:

2.1.1. Pseudonim i adres e-mail użytkownika wprowadzany przez niego podczas tworzenia konta w grze;

2.1.2. Za każdym razem, gdy użytkownik kontaktuje się z naszym zespołem pomocy technicznej, wysyła wiadomości na czacie czy publikuje komentarze na forum, udostępnia naszej firmie dane według własnego uznania i/lub za własną zgodą;

2.1.3. Gdy użytkownik włącza opcję uwierzytelniania dwupoziomowego, zapisywany jest jego numer telefonu komórkowego;

2.1.4. Kiedy użytkownik przekazuje naszej firmie swoje dane, żebyśmy mogli wysłać mu nagrodę lub prezent, gromadzimy dane konieczne do wysyłki prezentu czy nagrody i/lub do tego, aby użytkownik mógł korzystać z nagrody lub prezentu;

2.1.5. Jeśli użytkownik bierze udział w naszych ankietach, gromadzimy dane wymagane do jego uczestnictwa w ankiecie.

2.2. Dane, które możemy gromadzić automatycznie:

2.2.1. Wygenerowany przez naszą firmę identyfikator użytkownika;

2.2.2. Adres IP użytkownika;

2.2.3. Dane o urządzeniu użytkownika (system operacyjny, typ i język przeglądarki, producent, model, rozdzielczość ekranu i język interfejsu);

2.2.4. Dane dotyczące profilu i rozgrywek w grach;

2.2.5. Źródło ruchu (źródło, z którego gra została zainstalowana na urządzeniu mobilnym użytkownika);

2.2.6. Ogólne dane dotyczące lokalizacji (jeśli są dostępne, zazwyczaj jest to miasto i kraj użytkownika, bez określania jego dokładnej lokalizacji);

2.2.7. Dane dotyczące rozgrywek i interakcji z innymi graczami (data instalacji aplikacji, wersja aplikacji, język interfejsu, a także wszelkie dane ilościowe i czasowe dotyczące aktywności użytkownika w grach, w tym osiągnięcia w grach, ukończone zadania w grach, zakupy w grach, wyniki rozgrywek, informacje o interakcjach w grze z innymi graczami, czas trwania ostatniej sesji gry, informacje o wszelkich zapytaniach przesłanych w grze itp.);

2.2.8. Zapisy zgłoszeń i żądań przesłanych przez użytkownika do naszego zespołu wsparcia oraz wszelkie inne zgłoszenia wysłane do naszej firmy zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

2.2.9. Dane, które użytkownik nam udostępnia, uczestnicząc w testach alfa, beta i innych podobnych testach gry.

2.3. Dane, które możemy gromadzić od naszych partnerów:

2.3.1. Dane gromadzone przez nas, gdy gracze łączą usługi stron trzecich (np. Facebooka, Mail.Ru czy Gmaila) z naszymi grami, w tym nazwa (pseudonim) użytkownika, jego adres e-mail i zdjęcie profilowe oraz informacje o znajomych, którzy grają w tę samą grę, w zależności od ustawień prywatności danej usługi strony trzeciej;

2.3.2. Dane, które pomagają zwalczać oszustwa i nieuczciwe metody gry;

2.3.3. Dane z platform, na których uruchamiane są gry (np. w celu weryfikacji płatności, także IDS innych platform);

2.3.4. Dane do celów reklamowych i analitycznych, abyśmy mogli poprawiać jakość naszych usług;

2.3.5. Dane od naszych partnerów realizujących płatności w celu wysłania użytkownikowi faktury za zakupy w naszym oficjalnym sklepie: https://store.gaijin.net.

2.4. Dane publiczne, które możemy gromadzić:

2.4.1. Opinie i komentarze użytkownika na temat gier i naszych usług zamieszczane przez użytkownika publicznie w formie tekstowej lub w formie nagrań audio lub wideo.

2.5. Dane, których NIE gromadzimy:

2.5.1. Nasza firma nie gromadzi żadnych danych dotyczących instrumentów płatniczych użytkownika (tj. danych dotyczących rachunku bankowego czy karty płatniczej itd.);

2.5.2. Nie wymagamy podawania ani nie zamierzamy gromadzić żadnych „szczególnych kategorii danych osobowych” (tj. żadnych informacji na temat zdrowia, rasy, religii czy poglądów politycznych użytkownika itp.). Zalecamy zachowanie ostrożności podczas udostępniania takich informacji o sobie na stronach internetowych, czatach wewnątrz gier czy na forach.

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Wykorzystujemy dane zgromadzone na temat użytkownika i jego urządzenia na potrzeby udostępniania mu naszych gier i usług oraz w celu prowadzenia działalności biznesowej. Podczas przetwarzania danych użytkowników realizujemy następujące cele:

(1) Wykonywanie zobowiązań i świadczenie usług będących częścią umowy z użytkownikiem oraz umożliwienie użytkownikowi grania w nasze gry oraz korzystania ze stron internetowych i powiązanych usług. W tym celu wykonujemy następujące czynności:

(a) zapewniamy obsługę, czynności administrowania i pomoc w ramach naszych gier i stron internetowych;

(b) tworzymy profile użytkowników oraz budujemy i utrzymujemy bazę danych użytkowników;

(c) przyjmujemy raporty o błędach, poprawiamy jakość naszych gier i usług oraz rozbudowujemy i ulepszamy nasze gry, strony internetowe i powiązane usługi;

(d) umożliwiamy użytkownikowi komunikowanie się z innymi graczami na czatach i forach (jeśli są dostępne);

(e) przeprowadzamy ankiety i badania oraz analizujemy i wykorzystujemy wyniki otrzymane z takich badań i ankiet w zanonimizowanej formie;

(f) personalizujemy nasze gry i strony internetowe dla użytkownika (np. poprzez przechowywanie jego preferencji i ustawień);

(g) wysyłamy użytkownikowi wiadomości w celu potwierdzenia wykonania przez niego pewnych czynności za pośrednictwem podanego numeru telefonu komórkowego i/lub adresu e-mail użytkownika;

(h) pocztą elektroniczną wysyłamy użytkownikowi wiadomości techniczne, powiadomienia o usługach, powiadomienia prawne (w tym na temat zmian w dokumentach regulacyjnych), odpowiedzi na zapytania użytkownika przesłane do naszego centrum pomocy, odpowiedzi na żądania użytkownika wystosowane zgodnie z niniejszą polityką prywatności, a także inne obowiązkowe informacje.

(2) Wyświetlanie spersonalizowanych reklam i wysyłanie do użytkownika wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego. W tym celu nasi partnerzy z zakresu analityki (patrz punkt 5.2) i inni partnerzy mogą śledzić zachowanie użytkownika online, a następnie wyświetlać mu spersonalizowane reklamy w trakcie naszych gier, a także w innych grach i na innych stronach internetowych. Ponadto możemy tworzyć specjalne, spersonalizowane dla użytkownika oferty wyświetlane mu w trakcie gry na podstawie danych o korzystaniu przez niego z naszych gier. Możemy również wysyłać informacje na adres e-mail użytkownika zawierające informacje dotyczące łatek i aktualizacji do gier, nowości, nadchodzących wydań gier, promocji i ofert specjalnych, zniżek, konkursów i innych wydarzeń bezpośrednio związanych z naszymi grami. Szczegółowe informacje dotyczące prawa do rezygnacji z otrzymywania personalizowanych reklam i wiadomości marketingu bezpośredniego znajdują się w punkcje 6.2.

(3) Zapewnienie bezpieczeństwa oraz zwalczanie oszustw i nieuczciwych metod gry. W tym celu możemy monitorować i analizować zachowanie graczy w trakcie gier, podejmować działania przeciwko graczom, którzy naruszają zasady fair play, a także podejmować wszelkie niezbędne środki ostrożności.

(4) Analizowanie wszystkich zebranych danych oraz segmentowanie i profilowanie danych.

(5) Przestrzeganie obowiązujących wymogów prawnych i wywiązywanie się z własnych zobowiązań prawnych, egzekwowanie i ochrona naszych praw, a także ochrona żywotnych interesów użytkownika lub innych osób.

4. PUBLICZNE DANE UŻYTKOWNIKA

Inni gracze mogą widzieć niektóre dane użytkownika. Na przykład inni gracze mogą zobaczyć pseudonim i zdjęcie profilowe użytkownika, a także jego nazwę użytkownika i zdjęcie profilowe, których używa na swoim koncie społecznościowym, o ile użytkownik połączył swoje konto społecznościowe z kontem w grze. Mogą również zobaczyć wyniki gry użytkownika, jego wpisy na stronach internetowych oraz wiadomości na czatach i forach. Co więcej, pseudonim i zdjęcie profilowe użytkownika są widoczne w rankingach gier (tabelach wyników) publikowanych w różnego rodzaju zasobach internetowych.

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA STRONOM TRZECIM

Z reguły nie udostępniamy nikomu danych użytkownika oraz zapewniamy ich poufność. W niektórych przypadkach opisanych w niniejszej polityce prywatności możemy jednak udostępniać dane użytkownika stronom trzecim.

5.1. Możemy udostępniać dane użytkownika dowolnemu właściwemu organowi ścigania, organowi regulacyjnemu lub rządowemu bądź sądom w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami albo w odpowiedzi na wniosek urzędowy bądź prawny.

5.2. Partnerzy w zakresie analityki. Udostępniamy część danych użytkownika naszym partnerom przetwarzającym dane użytkownika na potrzeby prowadzenia statystyk i analiz oraz w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam internetowych (zwanym dalej „partnerami w zakresie analityki”). Tymi partnerami mogą być na przykład Google Analytics i Yandex Metrics. Zachęcamy do zapoznania się z ich politykami prywatności, aby dowiedzieć się więcej na temat stosowanych przez nich praktyk w zakresie przetwarzania danych. Partnerzy w zakresie analityki mogą ujawniać zagregowane dane użytkownika w celu zilustrowania trendów dotyczących korzystania z ich usług, na potrzeby usług reklamowych lub w celach marketingowych. Możemy również agregować dane na potrzeby naszej funkcji analizy porównawczej.

5.2.1. Korzystanie z Google Analytics

Gry korzystają z usługi analityki internetowej Google Analytics udostępnianej przez Google Inc. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google gromadzi i przetwarza dane użytkownika, można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en. Aby móc kontrolować sposób, w jaki Google gromadzi dane w celach analitycznych, użytkownik może zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

5.2.2. Korzystanie z Yandex Metrics

Gry i strony internetowe wykorzystują analitykę internetową Yandex Metrics, którą dostarcza firma Yandex Oy Limited z siedzibą pod adresem Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finlandia (zwana dalej „Yandex”). Yandex Metrics wykorzystuje pliki cookie, czyli małe pliki tekstowe umieszczane na komputerach użytkowników w celu analizy aktywności użytkowników. Informacje gromadzone przez pliki cookie nie ujawniają tożsamości użytkownika, ale mogą nam pomóc poprawić wydajność naszych gier i stron internetowych. Dane na temat tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych gier i stron internetowych, które są gromadzone przez pliki cookie, zostają przesyłane do Yandex w celu ich przechowywania na serwerze Yandex na terenie UE i Federacji Rosyjskiej. Yandex przetwarza te dane, aby ocenić, w jaki sposób użytkownik korzysta z gier i stron internetowych, sporządza dla nas raporty dotyczące działania naszej strony internetowej oraz świadczy inne usługi. Yandex przetwarza te informacje zgodnie z „Warunkami użytkowania” usługi Yandex Metrics. Użytkownik może przestać używać plików cookie, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki. Może również skorzystać z tego narzędzia dostępnego pod adresem: https://yandex.com/support/metrika/general/opt-out.html. Może to jednak negatywnie wpłynąć na niektóre funkcje stron internetowych. Korzystając z naszych gier i stron internetowych, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Yandex jego danych w wyżej wymieniony sposób i do wyżej wymienionych celów.

5.3. Partnerzy reklamowi. Możemy udostępniać bezosobowe dane użytkownika (np. adres e-mail), gdy jest to konieczne w celu publikacji, personalizacji (targetowania) reklam lub do celów księgowych związanych z usługami reklamowymi świadczonymi przez naszych partnerów reklamowych.

5.4. Partnerzy w zakresie śledzenia. Umożliwiamy naszym partnerom śledzenie liczby impresji (wyświetleń) i instalacji, a także innych wskaźników skuteczności naszych reklam, dlatego partnerzy ci mają prawo do przetwarzania niektórych danych użytkownika. Przykładowo korzystamy z usługi śledzenia od Facebooka. Zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

5.5. Partnerzy operacyjni. Możemy udostępniać dowolne dane użytkownika naszym partnerom świadczącym następujące usługi: (a) hosting; (b) wsparcie użytkownika; (c) testowanie; (d) badania statystyczne i marketingowe lub analiza danych.

5.6. Dostawcy usług uwierzytelniania dwupoziomowego. Możemy udostępniać dane użytkownika (takie jak numer telefonu komórkowego) partnerom, którzy świadczą usługi uwierzytelniania dwupoziomowego.

5.7. Partnerzy w zakresie płatności / licencjobiorcy. Kiedy użytkownik dokonuje zakupu w naszym oficjalnym sklepie internetowym na stronie https://store.gaijin.net, wtedy udostępniamy naszym partnerom w zakresie płatności jego identyfikator (ID) gracza oraz kwotę płatności. W niektórych przypadkach udostępnimy również naszym licencjobiorcom, którzy pomagają nam obsługiwać gry i otrzymywać płatności, takie dane jak adres e-mail, pseudonim i adres IP użytkownika oraz datę jego rejestracji w grze.

5.8. Partnerzy w zakresie ochrony przed oszustwami i nieuczciwą grą. Aby chronić naszych użytkowników przed oszustwami i nieuczciwą grą, korzystamy z różnych usług dostarczanych przez usługodawców zewnętrznych, w tym z usługi „EasyAntiCheat” (zwanej dalej „Easy Anti-Cheat”). Easy Anti-Cheat i inne podobne usługi oferują oprogramowanie klienckie (zwane dalej „klientem”) zintegrowane z grami (w stosownych przypadkach). Po rozpoczęciu nowej sesji gry klient automatycznie ładuje i instaluje swoją najnowszą wersję na urządzeniu. Gdy użytkownik gra w grę na swoim urządzeniu, wówczas Easy Anti-Cheat (oraz inne podobne usługi) monitoruje urządzenie, analizując pliki binarne gry i skanując pamięć urządzenia w celu wykrywania oszustw w grze i zapobiegania im (co dalej jest zwane „ochroną gry”). W tym celu Easy Anti-Cheat (oraz inne podobne usługi) przechowują informacje o metodach oszustwa, które mogą zostać użyte w grze (zwane dalej „danymi”). Dane te obejmują dane osobowe użytkownika określone w polityce prywatności usługi Easy Anti-Cheat. Instalując, kopiując lub w inny sposób wykorzystując grę, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie i publikowanie jego danych przez Easy Anti-Cheat (i inne podobne usługi) wyłącznie w celu ochrony gry. Użytkownik wyraża również zgodę na to, aby czynności związane z przetwarzaniem wykonywane przez Easy Anti-Cheat (i inne podobne usługi) obejmowały zautomatyzowane podejmowanie decyzji, które może mieć na użytkownika znaczący wpływ, ponieważ jeśli okaże się, że użytkownik oszukuje w trakcie gry, może zostać z niej wykluczony. Dane te będą używane wyłącznie w celu ochrony gry, w tym między innymi w celu wykrywania i wykluczania kont graczy, które są wykorzystywane do oszukiwania w grach komputerowych, w celu analizowania zachowań oszustów i kodów oszustwa, a także w celu udostępniania danych o oszustach jednostkom stowarzyszonym z Easy Anti-Cheat (i innymi podobnymi usługami). Użytkownik jest uprawniony do korzystania z gry wyłącznie zgodnie z obowiązującymi warunkami oraz polityką prywatności Easy Anti-Cheat dostępną pod adresem: www.easyanticheat.net/privacy/.

5.9. Licencjobiorcy, cesjonariusze i nabywcy. Jeśli zdecydujemy się przenieść wyłączne prawa do gry, wyznaczyć licencjobiorcę do obsługiwania gry, sprzedać udziały w Gaijin Network Ltd nabywcy lub uzgodnić fuzję z inną firmą, możemy wówczas udostępnić dane użytkownika cesjonariuszowi, licencjobiorcy, nabywcy lub nowemu podmiotowi prawnemu utworzonemu w wyniku fuzji Gaijin Network Ltd z inną firmą bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody użytkownika.

5.10. Jednostki stowarzyszone. Jako międzynarodowa firma działająca na całym świecie możemy udostępniać dowolne dane użytkownika naszym jednostkom stowarzyszonym (tj. firmom, które kontrolują nas, znajdują się pod naszą kontrolą lub są razem z nami kontrolowane przez inny podmiot) i jednostkom zależnym. Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia poufności danych użytkownika.

5.11. Audytorzy. Firma Gaijin Network Ltd. i jej jednostki stowarzyszone mogą zatrudniać strony trzecie (firmy przeprowadzające audyt), dlatego też niektóre dane użytkownika (np. identyfikator, adres e-mail, lista zakupów w grze) mogą zostać udostępnione takim podmiotom wyłącznie w celu przeprowadzenia audytu.

Istnieje prawdopodobieństwo, że w przyszłości będziemy zawierać umowy z innymi partnerami. W takim przypadku podejmiemy wszelkie uzasadnione starania, aby odpowiednio wcześnie zaktualizować listę naszych partnerów dołączoną do niniejszej polityki prywatności co najmniej raz na sześć miesięcy w przypadku znaczącej zmiany w naszych praktykach przetwarzania danych.

Działamy na całym świecie, dlatego możemy przekazywać dane użytkownika naszym partnerom znajdującym się w różnych krajach, w tym także w krajach poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. W każdym przypadku gwarantujemy odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia poufności danych osobowych użytkownika, gdy są one przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tym między innymi zobowiązujemy się przestrzegać ustanowionych przez Komisję Europejską standardowych warunków ochrony danych przy współpracy ze stronami trzecimi zlokalizowanymi poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (których kopię dostarczymy na żądanie).

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA

6.1. Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo do żądania z rozsądną częstotliwością wszelkich informacji o swoich danych osobowych, które przechowujemy, i może wymagać od nas dostarczenia mu kopii jego danych osobowych, które przechowujemy, lub dostępu do nich. Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik musi przesłać do naszej firmy żądanie za pośrednictwem naszego centrum pomocy: https://support.gaijin.net i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami lub przesłać takie żądanie bezpośrednio ze swojego konta osobistego (jeśli jest dostępne). Informujemy, że w niektórych przypadkach, aby spełnić takie żądanie, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji niezbędnych w celu potwierdzenia, czy dana osoba jest naszym użytkownikiem. Zobowiązujemy się do zastosowania się do żądania użytkownika w ciągu jednego (1) miesiąca od jego otrzymania, jednak w niektórych przypadkach regulowanych przepisami prawa okres ten może zostać przedłużony o kolejne dwa (2) miesiące. Mamy prawo do odrzucenia żądania użytkownika lub do naliczenia uzasadnionej opłaty, jeśli żądanie takie jest w oczywisty sposób bezzasadne lub wygórowane.

6.2. Prawo do rezygnacji z otrzymywania spersonalizowanych (opartych na zainteresowaniach) reklam i marketingu bezpośredniego

6.2.1. Użytkownik może w dowolnym czasie zmienić ustawienia przeglądarki i zrezygnować z plików cookie wykorzystywanych do celów analitycznych zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie 10.6.2.2. Użytkownik ma również prawo do dostosowania zgodnie z własnymi preferencjami metod gromadzenia i przetwarzania swoich danych przez naszych partnerów w zakresie analityki zgodnie z instrukcjami zawartymi w punkcie 5.2. 6.2.3. Możemy przesyłać użytkownikowi targetowane oferty w trakcie gry na podstawie analizy danych użytkownika (głównie danych o aktywności w grze) zgodnie z określonymi algorytmami. Oferty przesyłane w trakcie gry nie wpływają na prawa i interesy użytkownika. Ich celem jest dostarczenie użytkownikowi aktualnych i interesujących dla niego (naszym zdaniem) propozycji. Jeśli jednak użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania od nas targetowanych ofert w trakcie gry, powinien się skontaktować z naszym centrum pomocy: https://support.gaijin.net lub zmienić ustawienia gry (w stosownych przypadkach).

6.2.4. Zgodnie z punktem 3, podpunktem (2) mamy prawo do przesyłania użytkownikowi wiadomości e-mail w ramach marketingu bezpośredniego. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w przesłanej przez nas wiadomości e-mail. Informujemy, że rezygnacja użytkownika z otrzymywania od nas wiadomości marketingu bezpośredniego nie wpływa na nasze prawo do wysyłania użytkownikowi e-maili wymienionych w punkcie 3, podpunkcie 1(h).

6.3. Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Użytkownik może zmienić niektóre swoje dane bezpośrednio z poziomu ustawień gry (np. swój pseudonim lub konto na portalu społecznościowym powiązane z profilem w grze). Jeśli jakiekolwiek dane użytkownika przechowywane przez nas są nieprawidłowe, należy nas o tym fakcie poinformować, wysyłając zgłoszenie do centrum pomocy na adres: https://support.gaijin.net. Informujemy, że w niektórych przypadkach, aby spełnić takie żądanie, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji niezbędnych w celu potwierdzenia, czy dana osoba jest naszym użytkownikiem. Zobowiązujemy się do zastosowania się do żądania użytkownika w ciągu jednego (1) miesiąca od jego otrzymania, jednak w niektórych przypadkach regulowanych przepisami prawa okres ten może zostać przedłużony o kolejne dwa (2) miesiące. Mamy prawo do odrzucenia żądania użytkownika lub do naliczenia uzasadnionej opłaty, jeśli żądanie takie jest w oczywisty sposób bezzasadne lub wygórowane.

6.4. Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez naszą firmę. W tym celu musi wysłać zgłoszenie do naszego centrum pomocy na adres: https://support.gaijin.net lub bezpośrednio ze swojego konta osobistego (w stosownych przypadkach). Informujemy, że w niektórych przypadkach, aby spełnić takie żądanie, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji niezbędnych w celu potwierdzenia, czy dana osoba jest naszym użytkownikiem. Zobowiązujemy się do zastosowania się do żądania użytkownika w ciągu jednego (1) miesiąca od jego otrzymania, jednak w niektórych przypadkach regulowanych odpowiednimi przepisami prawa okres ten może zostać przedłużony o kolejne dwa (2) miesiące.

Informujemy, że spełnienie żądania użytkownika dotyczącego usunięcia jego danych osobowych spowoduje usunięcie jego konta w grze i/lub wszystkich wyników gry, a wszelkie postępy w grach przypisane do konta użytkownika mogą zostać bezpowrotnie utracone. Należy wziąć to pod uwagę, podejmując decyzję o usunięciu swoich danych osobowych.

Informujemy również, że odinstalowanie gry z urządzenia użytkownika nie powoduje automatycznego usunięcia danych osobowych użytkownika z serwerów naszych gier.

Mamy prawo do dalszego przechowywania niektórych danych użytkownika nawet po spełnieniu żądania usunięcia takich danych, jeśli (1) jest to konieczne w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub (2) dane użytkownika zostały zanonimizowane i dlatego nie są już jego danymi osobowymi.

6.5. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Sprzeciw taki należy zgłosić na adres: [email protected].

6.6. Inne prawa

Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa zgodnie z obowiązującymi w jego kraju przepisami (np. prawo do przenoszenia danych gwarantowane europejskim użytkownikom przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które weszło w życie 25 maja 2018 r.). Aby skorzystać ze swoich pozostałych praw, należy skontaktować się z nami pod adresem: [email protected].

Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa dotyczące danych osobowych zostały naruszone, może się z nami skontaktować pod adresem: [email protected]. Użytkownik ma także prawo wnieść skargę do lokalnego organu nadzorczego w związku z wszelkimi podejrzeniami naruszenia jego praw dotyczących danych osobowych w kraju, w którym przebywa.

7. DANE OSOBOWE OSÓB NIELETNICH

Nasze gry i usługi nie nadają się dla dzieci poniżej trzynastego roku życia (a także dzieci, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie osiągnęły odpowiedniego wieku do udzielania zgody), a nasza firma świadomie nie gromadzi danych osobowych osób nieletnich. Jeśli okaże się, że nieumyślnie zebraliśmy dane osobowe od dziecka poniżej trzynastego roku życia (lub dziecka, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie osiągnęło odpowiedniego wieku do udzielania zgody) bez zgody jego rodzica lub opiekuna, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby usunąć te dane tak szybko, jak to będzie możliwe. Jeśli użytkownik odkryje, że jego dziecko przekazało nam swoje dane osobowe bez jego zgody, powinien się z nami skontaktować pod adresem: [email protected] takim przypadku użytkownik musi przedstawić jednoznaczne dowody na to, że (a) dane osobowe zostały dostarczone przez dziecko, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie osiągnęło jeszcze odpowiedniego wieku do udzielania zgody oraz że (b) użytkownik jest rodzicem lub opiekunem takiej osoby nieletniej.

[Dla użytkowników z Unii Europejskiej:

Dokładnie nie znamy wieku naszych użytkowników, ale przed ich pierwszym logowaniem do gry zawsze pytamy użytkownika, czy skończył trzynaście lat lub czy osiągnął dowolny inny wiek wymagany przez prawo obowiązujące w kraju jego pochodzenia (w Unii Europejskiej wiek, od którego można udzielać zgodę, waha się od trzynastu do szesnastu lat, w zależności od kraju), a bez potwierdzenia tego faktu nie udzielamy użytkownikowi dostępu do gry. Dzieci, które zgodnie z obowiązującymi w ich kraju przepisami nie osiągnęły jeszcze wieku do udzielania zgody, mogą korzystać z naszych gier i stron internetowych tylko po uzyskaniu zgody od ich rodziców lub opiekunów].

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Zgromadzone przez nas dane osobowe przechowujemy tak długo, jak długo aktywne jest konto gry użytkownika, i tak długo, jak jest to konieczne, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do gier, a także tak długo, jak długo będziemy mieli prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika, od momentu otrzymania takich danych osobowych do usunięcia ich przez nas zgodnie z punktem 6.4. Informujemy, że niektóre dane użytkownika, wymienione w punkcie 6.4, nie zostaną usunięte, nawet jeśli spełnimy żądanie usunięcia. Usuwamy również dane osobowe użytkownika po tym, jak cel, dla którego zgromadziliśmy takie dane (tj. dane określone w punktach 2.1.4 i 2.1.5), został osiągnięty.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika podczas ich przetwarzania, stale rozwijamy i wdrażamy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, nieuprawnionym ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem, modyfikowaniem, utraceniem i zniszczeniem.

10. PLIKI COOKIE

My i nasi partnerzy (tj. partnerzy reklamowi i partnerzy w zakresie analityki) możemy wykorzystywać pliki cookie i inne podobne technologie (np. sygnalizatory sieci Web, piksele, identyfikator urządzenia itp.), aby móc rozpoznawać użytkownika i/lub jego urządzenie na potrzeby świadczenia usług i personalizacji gier, strony internetowej i powiązanych usług, aby analizować sposób korzystania przez użytkownika z naszych gier i strony internetowej, a także aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy i zapobiegać oszustwom. Więcej informacji na temat plików cookie i możliwości ich wyłączenia znajduje się na stronie: https://www.aboutcookies.org/. Ponadto niektórzy reklamodawcy zewnętrzni mogą wykorzystywać pliki cookie w swoich kampaniach reklamowych wyświetlanych w trakcie naszych gier i na naszej stronie internetowej. Takie pliki cookie są używane do gromadzenia anonimowych danych na temat zachowań, które reklamodawcy wykorzystują do wyświetlania spersonalizowanych reklam w obrębie naszych gier i poza nimi oraz na naszej stronie internetowej. Aby wyłączyć tę funkcję, należy przejść do: http://optout.aboutads.info/ i wykonać opisane tam czynności. Co więcej, użytkownik może wyłączyć te i inne pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wyłączenia pewnych plików cookie niezwiązanych z personalizacją reklam niektóre funkcje gier, strony internetowej i powiązanych usług mogą stać się niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo, podczas gdy gry i strona internetowa pozostaną ogólnie dostępne dla użytkownika.

11. AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Aktualna wersja niniejszej polityki prywatności jest dostępna pod adresami: https://gaijin.net/en/pp/, https://warthunder.com/en/support/privacypolicy/, https://crossout.net/en/support/privacypolicy/#/ oraz http://star-conflict.com/en/b/privacypolicy.

Nasza firma zachowuje prawo do modyfikacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie aktualizacje niniejszej polityki prywatności wchodzą w życie z chwilą opublikowania zaktualizowanej wersji na wymienionych wyżej stronach internetowych, o ile w tekście zaktualizowanej wersji polityki prywatności nie określono innej daty wejścia w życie.

Pliki Cookies

Strona korzysta z plików Cookies. Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na korzystanie z tych plików.