11 stycznia 2017

Łatka 11.01.2017 (1.65.1.88)

 


  • Wyeliminowano błędy modelu uszkodzeń w czołgach T-54. Poprawiono poziom uszkodzeń modułów po penetracji pancerza.
  • Naprawiono błąd w pojeździe IS-3, który powodował spadek zdolności kierowcy, gdy ogień z karabinu maszynowego trafiał wizjer nie przebijając pancerza.
  • Naprawiono błąd w pojeździe Ferdynand, który powodował spadek zdolności kierowcy, gdy ogień z karabinu maszynowego trafiał wizjer nie przebijając pancerza, którego grubość wynosi 100 mm.
  • Dodano możliwość podnoszenia/opuszczania wyrzutni PPK na IT-1 oraz Raketenjagdpanzer.
  • Zmodyfikowano czas rozkręcania działka na M163 Vulcan. Średni czas do otwarcia ognia wynosi teraz 0,5 sekundy (MIL-G-45500/3 Military Specification Sheet Gun, Automatic, 20mm: M168).
  • Naprawiono uzupełnienie załogi na SU-152 i ISU-122.
  • Zmniejszono odrzut w Typie 60 SPRR.

 

Łatka dotyczy wszystkich platform, o ile nie wykazano inaczej w rejestrze zmian. 

Powyższa lista obejmuje najistotniejsze zmiany wprowadzane wraz z nową wersją gry. Część zmian i poprawek może nie być wymieniona. Gra jest ciągle ulepszana, a część zmian może zostać wprowadzona bez przeprowadzania aktualizacji klienta.