ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI GAIJIN
Některé soubory cookie můžete zakázat, protože obsahují informace, které mohou být použity pro marketingové účely: připojení sledovacích zařízení pro analytické systémy a partnerská data. Nástroje, které jsou důležité pro provoz webu a souvisejících systémů, nebudou deaktivovány. Měli byste si však být vědomi toho, že deaktivace některých cookie souborů ovlivní kvalitu vaší práce s webem Gaijinu a jeho službami. Pokud chcete některé z těchto cookies souborů deaktivovat, klikněte na tlačítko:
O naší cookies politice se dozvíte více zde: https://warthunder.com/cz/support/cookie.

Poslední revize a v platnosti od: 29. prosince 2020

Aktuální verze je dostupná na adrese https://warthunder.com/en/support/privacypolicy/ 

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ: PŘED PŘIJETÍM TOHOTO DOKUMENTU SI JEJ POZORNĚ PŘEČTĚTE A UJISTĚTE SE, ŽE JSTE DOSÁHLI VĚKU 16 LET NEBO JINÉHO VĚKU POŽADOVANÉHO K PŘIJETÍ TĚCHTO ZÁSAD V SOULADU SE ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ. DALŠÍ PODROBNOSTI O PŘÍPUSTNÉM VĚKU NAJDETE NÍŽE V ČÁSTI 12 TOHOTO DOKUMENTU. JEDINOU PŮVODNÍ VERZÍ TĚCHTO ZÁSAD JE ANGLICKÁ VERZE, KTERÁ PLATÍ V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI ROZDÍLŮ, OTÁZEK NEBO SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEJICH VÝZNAMU, FORMY, PLATNOSTI NEBO VÝKLADU.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek, jak jsou definovány v Podmínkách používání služby, jejichž aktuální verze je dostupná na adrese https://warthunder.com/en/support/termsofuse/, a vysvětlují podrobnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů (“údaje”), tedy údajů uživatele našich služeb (“služby”, “služby společnosti Gaijin” nebo “naše služby”, s přihlédnutím ke kontextu), mezi které patří:

 • Počítačové videohry distribuované přímo společností Gaijin (pro vyloučení pochybností výslovně vylučující distribuci prostřednictvím herních platforem třetích stran, jako je Steam, PlayStation Network, Xbox Live, GOG, Nintendo Game Store apod.);
 • Jakékoli další služby společnosti Gaijin poskytované podle Obchodních podmínek (počítačové a mobilní aplikace, webové stránky, fóra, online obchod, tržiště, jakékoli služby podpory, včetně služby zákaznické podpory společnosti Gaijin apod.);

a/nebo registrátora a následného držitele uživatelského účtu v rámci našich služeb, který je pro všechny služby Gaijin pouze jeden (“účet Gaijin”).

STRUČNĚ: Abychom vám mohli poskytovat naše služby, musíme shromažďovat a zpracovávat některé z vašich osobních údajů definovaných níže. Abychom to mohli provést, musíme také některé z těchto údajů sdílet s našimi partnery a jinými třetími stranami. Žádný z vašich údajů nezveřejníme jinak, než je stanoveno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Během zpracování vašich údajů ručíme za jejich bezpečnost. Přijetím těchto Zásad ochrany osobních údajů nám dáváte výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s pravidly uvedenými v tomto dokumentu.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou pro vaše pohodlí rozděleny do následujících částí:

1. MY V ROLI SPRÁVCE ÚDAJŮ

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

3. ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

4. JAK DLOUHO BUDEME VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVAT

5. S KÝM VAŠE ÚDAJE SDÍLÍME

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE PŘÍMÉHO MARKETINGU

8. CO ZNAMENÁ MOŽNOST ODMÍTNUTÍ

9. JAK SE VÁS TÝKÁ AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

10. JAKÝM ZPŮSOBEM ZABEZPEČUJEME VAŠE ÚDAJE

11. JAK ZRUŠIT SOUHLAS

12. JAK ZACHÁZÍME S OSOBNÍMI ÚDAJI DĚTÍ

13. JAK ZPRACOVÁVÁME SOUBORY COOKIE

14. JAKÝM ZPŮSOBEM AKTUALIZUJEME TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15. JAK NÁS KONTAKTOVAT

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na osobní údaje získané od uchazečů o zaměstnání.

Přečtěte si také naše Zásady používání souborů cookie dostupné na adrese https://warthunder.com/en/support/cookie/, abyste lépe pochopili, co jsou soubory cookie a které z nich používáme.

1. MY V ROLI SPRÁVCE ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracováváme v souladu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů v roli správce údajů.

Pojem „správce údajů“ označuje právní subjekt, který určuje účely a prostředky používané ke zpracování vašich údajů.

Správce údajů: jedna z následujících právnických osob (v závislosti na okolnostech popsaných níže):

 • Pokud jsou služby poskytovány přímo uživateli (např. prostřednictvím našich webových stránek): Gaijin Network Ltd, se sídlem na adrese Kyriakou Matsi, 10 Liliana Building, 2nd floor, Office 203, PC 1082, Nicosia, Cyprus; 
 • Pokud jsou služby poskytovány prostřednictvím platforem třetích stran (např. Steam, PlayStation Network, Xbox Live, GOG, Google Play Store, Apple App Store): Gaijin Distribution Kft, se sídlem na adrese Hungária körút 162-166, 1146 Budapest, Hungary.

E-mail: [email protected]

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů znamenají pojmy “správce údajů”, “Gaijin”, “my” nebo “náš” stejný subjekt.

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

2.1. Níže uvedená data mohou být poskytována různými zdroji, mezi které patříte vy (ať už úmyslně nebo automaticky pomocí našich služeb), naše přidružené společnosti na naši žádost a naši partneři (jak je popsáno v části 5 níže), nebo mohou být na základě výše uvedených údajů generována námi.

2.2. V souladu s podmínkami uvedenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů o vás zpracováváme následující typy údajů, které jsou doprovázeny příklady těchto údajů (ukázkové údaje pro referenci) a primárními zdroji těchto údajů (zdroj):

   Druh údajů Ukázková data pro referenci Zdroj
1. Osobní údaje Přezdívka, věk (většinou věkové rozmezí), pohlaví a další údaje o vaší osobě, které jste nám poskytli (podle vlastního uvážení) nebo které nám poskytli naši partneři, pokud pro to mají platný zákonný základ (např. váš souhlas) Vy (záměrně), naše přidružené společnosti a partneři
2. Údaje o totožnosti Skutečné jméno, datum narození, věk, pohlaví, průkaz totožnosti, daňové číslo / DIČ, naskenovaný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný identifikační doklad, daňový certifikát nebo jiný doklad vydaný státními orgány, vaše fotografie nebo videozáznam, velikost oblečení a další údaje o vaší totožnosti jako fyzické osobě, které mohou být nezbytné pro konkrétní zde uvedený účel Vy (záměrně)
3. Kontaktní údaje Kontaktní e-mail, e-mail pro obnovení, číslo mobilního telefonu, adresa bydliště, doručovací adresa, ID sociální sítě, kontaktní údaje na rodiče nebo opatrovníka Vy (záměrně), naše přidružené společnosti
4. Lokalizační údaje IP adresa a související geolokační údaje (město a země), jazykové preference Vy (záměrně nebo automaticky), naše přidružené společnosti a partneři
5. Údaje o účtu Vaše uživatelské ID (které je generováno námi), přihlašovací jméno, heslo (pro ověření během přihlašování), přezdívka, avatar (profilová fotka), e-mail, datum a čas registrace, naše hry, které hrajete, seznam vašich nákupů, dárků, zůstatku a další data, která lze najít na vašem účtu Gaijin Vy (záměrně nebo automaticky), naše přidružené společnosti a partneři
6. Údaje obsahu generovaného uživatelem (UGC) Veškeré údaje, které uživatel dobrovolně zveřejnil na fórech, ve zprávách, chatech apod., které se ale liší od údajů zadaných do dotazovacích formulářů. Tyto údaje mohou být v závislosti na službách a místě zveřejnění příspěvku (chatovací místnost nebo fórum) dostupné některým nebo všem ostatním uživatelům našich služeb Vy (úmyslně nebo automaticky)
7. Údaje týkající se vašich požadavků nebo jiných zpráv nám zaslaných („údaje ve formulářích“) Údaje týkající se vašich požadavků nebo jiných zpráv nám zaslaných („údaje ve formulářích“) Vy (záměrně)
8. Údaje o vašem chování při používání našich služeb („údaje o chování“) Informace o způsobu, jakým používáte naše služby, frekvenci používání apod. (např. přihlášení, použité segmenty služeb, zobrazení stránek, transakce provedené v rámci našich služeb) jiné než údaje o prohlížení a údaje o hře Vy (automaticky), naše přidružené společnosti a partneři nebo generované námi
9. Údaje o vašem chování při prohlížení a vaší identitě na internetu („údaje o prohlížení“) Soubory cookie (více podrobností naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie), vaše IP adresa, název vašeho prohlížeče, název vašeho poskytovatele internetu, zdroj provozu (včetně zdroje, ze kterého byly naše hry nebo aplikace nainstalovány do vašeho zařízení) Vy (automaticky), naše přidružené společnosti a partneři nebo generované námi
10. Údaje o hře Jakákoli data o vašich herních aktivitách v hmatatelné podobě (včetně elektronické), data o vašich herních interakcích s jinými hráči, doba trvání vašich herních relací, data o volbách provedených v rámci hry Vy (automaticky), naše přidružené společnosti nebo generované námi
11. Herní data Verze hry, datum a čas instalace, nastavení grafiky, zvuku a jiná nastavení hry, herní úspěchy, postup a inventář, další herní výsledky, datum a čas posledního spuštění apod. Vy (automaticky), naše přidružené společnosti
12. Údaje o vašem zařízení (zařízeních) („údaje o zařízení“) ID zařízení, adresa MAC, údaje o poloze (město a země), nastavení jazyka, nastavení časového pásma a lokalizace, výrobce a model zařízení, operační systém, nainstalované aplikace, operátor telefonní sítě, typ sítě a připojení, rychlost připojení k internetu, rozlišení obrazovky a její orientace, hardwarové vlastnosti zařízení (CPU, GPU, velikost RAM a ROM, baterie apod.) a další informace o softwaru a hardwaru vašeho zařízení Vy (automaticky), naše přidružené společnosti a partneři
13. Údaje ze zákaznické služby Podrobnosti dotazu, historie dotazů, historie stížností, protokoly chatu se zákaznickými službami, historie sankcí, jakékoli zaslané soubory a informace Vy (záměrně), naše přidružené společnosti
14. Údaje o nákupu Název a cena zakoupených herních předmětů, celková cena zakoupených herních předmětů, celková utracená částka, množství herní měny, které vlastníte nebo které jste utratili Vy (automaticky), naše přidružené společnosti a partneři
15. Údaje o službách třetích stran (např. účet Google, Steam, PSN, Apple Game Center) Přezdívka (na platformě třetí strany), ID uživatele, včetně ID sociálních sítí a ID obchodů s aplikacemi, e-mail, jakýkoli typ identifikátoru pro inzerenty (IDFA, například Apple IDFA a Google AAID) a další údaje potřebné pro vaši registraci v našich službách prostřednictvím vašich účtů sociálních sítí nebo účtů obchodů s aplikacemi a/nebo připojení vašeho účtu sociálních sítí k našim službám / účtu Gaijin (např. Facebook, Twitter) Vy (automaticky), naše přidružené společnosti a partneři
16 Analytická data Jakékoli informace odvozené z údajů uvedených v této tabulce (kromě údajů o totožnosti) použité pro analytiku, včetně herních, marketingových, reklamních nebo jiných statistik Vytvořeno námi

2.3. Pokud bychom o vás potřebovali zpracovat i další údaje, budeme od vás požadovat samostatný souhlas s tímto zpracováním údajů.

2.4. Rádi bychom vás upozornili, že ÚMYSLNĚ NEZPRACOVÁVÁME žádné zvláštní kategorie osobních údajů (včetně jakýchkoli informací o vašem zdraví, rase, náboženství, politických názorech apod.). Doporučujeme, abyste při sdílení těchto osobních údajů během používání našich služeb, v herních chatech, na webových stránkách (fórech, komentářích apod.) či jiným způsobem na internetu byli obezřetní.

3. ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

3.1. Vaše údaje zpracováváme za účelem poskytování našich služeb nejlepším možným způsobem a na nejvyšší úrovni služeb, efektivity a vašeho pohodlí a v některých případech za účelem pouhého umožnění poskytování těchto služeb, a to i z technického hlediska. Údaje zpracovávané společností Gaijin podle těchto Zásad ochrany osobních údajů lze použít pouze pro dále uvedené účely (účel zpracování), které jsou doprovázeny příklady konkrétních situací použití vašich údajů (příklady účelu), údaje použité pro tyto účely (zpracovávané údaje) a právní základ pro zpracování těchto údajů za příslušným účelem (právní základ pro zpracování):

   Účel zpracování Příklady účelu Zpracovávané údaje Právní základ pro zpracování
1. Poskytování základních služeb podle Obchodních podmínek Provoz a podpora našich služeb
 
Vytváření uživatelských profilů, údržba uživatelské databáze
 
Umožnění komunikace s ostatními hráči v chatech a na fórech
Osobní údaje
Lokalizační údaje
Údaje o účtu
Údaje obsahu generovaného uživatelem
Údaje o chování
Údaje o prohlížení
Údaje o zařízení
Herní data
Údaje o hře
Údaje o nákupu
Analytická data
Údaje o službách třetích stran
Plnění smlouvy
Souhlas (dodatečně)
2. Přizpůsobení našich služeb Uložení vašich předvoleb a nastavení Osobní údaje
Lokalizační údaje
Údaje o účtu
Údaje obsahu generovaného uživatelem
Údaje z formulářů
Údaje o chování
Údaje o prohlížení
Údaje o zařízení
Herní data
Údaje o hře
Údaje ze zákaznické služby
Údaje o nákupu
Analytická data
Údaje o službách třetích stran
Souhlas
3. Ověření vaší identity a vůle Ověření vašeho přihlášení
 
Ověření vaší vůle k nákupu v rámci naší služby
 
VOvěření vaší vůle vykonat jiné akce v rámci naší služby
Údaje o totožnosti
Kontaktní údaje
Údaje o službách třetích stran
Plnění smlouvy
Oprávněný zájem
Souhlas (dodatečně)
4. Vylepšení našich služeb a vaší uživatelské zkušenosti Vylepšení našich her a dalších služeb, vytváření a vývoj nových
 
Propojení vašeho účtu Gaijin s vašimi účty třetích stran (včetně účtů Steam, PSN, Apple Game Center)
 
Opravy bugů a další řešení problémů
 
Provádění podnikových optimalizací souvisejících se službami
Jakákoli data s výjimkou následujících:
  Údaje o totožnosti
  Kontaktní údaje
Souhlas
5. Organizace práce zákaznické podpory Příjem vašich dotazů a požadavků a odpovídání na ně
 
Zpracování a plnění vašich dotazů a požadavků týkajících se našich služeb
 
Poskytování dalších podpůrných služeb v souvislosti s našimi službami
 
Udržování řádného chodu naší zákaznické podpory
Jakákoli data požadovaná jako odpověď na požadavek uživatele Plnění smlouvy
Souhlas (dodatečně)
6. Vytváření a využívání analytiky týkající se našich služeb a cílové skupiny Analýza vaší aktivity při používání našich služeb (např. webových stránek)
 
Vylepšování našich služeb podle shromážděných analýz
 
Využití analytických údajů shromážděných pro komerční propagaci našich služeb a další reklamní/marketingové účely
Jakákoli data s výjimkou následujících:
  Údaje o totožnosti
  Kontaktní údaje

Souhlas
7. Provádění reklamní a marketingové činnosti Informování uživatelů o slevách a propagačních akcích v souvislosti se službami
 
Zobrazování relevantní reklamy
 
Pořádání kvízů, soutěží, dalších promo akcí a udílení cen
 
Zasílání newsletterů (včetně zpráv zahrnujících informace o opravách, aktualizacích, novinkách, připravovaných vydáních, speciálních akcích a soutěžích a dalších událostech přímo souvisejících s našimi službami) a marketingových materiálů týkajících se našich služeb
 
Informování o našich nabídkách (slevy, herní nabídky a další nabídky související s našimi službami), které pro vás mohou být zvlášť zajímavé
 
Provádění vlastní reklamní kampaně na produkty nebo služby společnosti Gaijin s využitím dat pro jiné interní marketingové účely (nebo jiné marketingové účely související se službami)
 
Osobní údaje
Lokalizační údaje
Údaje o účtu
Údaje o chování
Údaje o prohlížení
Údaje o zařízení
Údaje o hře
Údaje o nákupu
Analytická data
Údaje o službách třetích stran
Souhlas
8. Zajištění vaší uživatelské zkušenosti Boj proti podvodům (jako je podvádění, nedovolená manipulace, neoprávněné transakce a jiné nekalé způsoby hry), což zahrnuje provádění analýz chování hráčů, zrušení přístupu hráčů (ban) a přijímání všech nezbytných preventivních opatření Osobní údaje
Údaje o účtu
Údaje obsahu generovaného uživatelem
Údaje z formulářů
Údaje o chování
Údaje o zařízení
Herní data
Údaje o hře
Údaje ze zákaznické služby
Údaje o službách třetích stran
Souhlas
Oprávněný zájem (dodatečně)
9. Provádění průzkumů a výzkumu Vytváření dotazníků týkajících se našich služeb.
 
Získávání vaší zpětné vazby
Osobní údaje
Lokalizační údaje
Údaje o účtu
Údaje o chování
Údaje o prohlížení
Údaje o zařízení
Herní data
Údaje o hře
Údaje o nákupu
Analytická data
Údaje o službách třetích stran
Souhlas
10. Umožnění nákupů v rámci našich služeb Ověření a potvrzení vašich plateb
 
Zasílání příslušných faktur
 
Převod finančních prostředků (např. zakoupených herních předmětů) na váš účet Gaijin
Osobní údaje
Údaje o totožnosti
Kontaktní údaje
Údaje o účtu
Údaje o nákupu
Údaje o službách třetích stran
Plnění smlouvy
Souhlas (dodatečně)
11. Zajištění bezpečnosti našich služeb a integrity našeho podnikání Předcházení (a boj proti) porušování Obchodních podmínek
 
Zabránění porušování našeho duševního vlastnictví a dalších práv
Jakékoli údaje Oprávněný zájem
12. Soulad s našimi právními povinnostmi vyžadovanými příslušnými zákony Soulad s veškerými platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů (GDPR, COPPA apod.), daňovými nebo účetními pravidly, požadavky zásad „poznej svého klienta“, pravidly proti praní špinavých peněz a dalšími zákony, které má společnost Gaijin povinnost dodržovat Jakékoli údaje Zákonná povinnost
13. Kontaktování vás v jiných záležitostech Kontaktování vás ohledně našich služeb v záležitostech popsaných v této tabulce dříve Jakékoli údaje Plnění smlouvy
Oprávněný zájem
Souhlas (dodatečně)

Pro vaše pohodlí přidáváme význam jednotlivých právních základů použitých v tabulce výše:

 • Souhlas - vaše údaje jsou zpracovávány po obdržení vašeho svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného souhlasu. Abychom zabezpečili vaše práva na ochranu soukromí, můžeme dále požadovat váš souhlas se zpracováním vašich údajů na jiném právním základě (např. plnění smlouvy nebo oprávněný zájem). Upozorňujeme však také na to, že odvolání takového souhlasu nám nebrání zpracovávat vaše údaje, pokud je takové zpracování povoleno příslušnými zákony na jiném základě (včetně těch, které jsou uvedeny níže).
 • Plnění smlouvy - vaše údaje jsou zpracovávány, je-li to nezbytné k plnění smlouvy s vámi, jako jsou Obchodní podmínky, nebo k přijetí nezbytných kroků pro uzavření smlouvy, pokud o to požádáte.
 • Zákonná povinnost - vaše údaje jsou zpracovávány způsobem, který vyžadují příslušné zákony, a jen pokud to dané zákony vyžadují.
 • Oprávněný zájem - vaše údaje jsou zpracovávány za účelem dodržení našich oprávněných zájmů (jako je prevence porušování našeho duševního vlastnictví a dalších práv) nebo oprávněného zájmu jiné strany (včetně vás), pokud tyto zájmy převažují nad vašimi vlastními právy a zájmy.

3.2. Pokud bychom potřebovali zpracovat vaše údaje i za jinými účely, budeme od vás s tímto zpracováním údajů požadovat samostatný souhlas.

3.3. Zvláště vás upozorňujeme na to, že společnost Gaijin může vaše údaje využít také k vytváření anonymizovaných databází (včetně jakýchkoli kompilací, lookalike modelů apod.), které budeme dále používat (nebo jakákoli třetí strana na základě našeho svolení) k jakýmkoli účelům, včetně interních. Zaručujeme, že takové databáze nebudou obsahovat žádné údaje, které by mohly být použity k vaší identifikaci (osobní identifikovatelné údaje), a to navzdory skutečnosti, že tyto údaje budou odvozeny z vašich osobních údajů a údajů jiných uživatelů. Vaše údaje můžeme také použít v anonymizované podobě, vytvořené např. jinou kompilací, než je popsáno výše, a to tak, že po anonymizaci/kompilaci neobsahují vaše osobní údaje. Před anonymizací používáme vaše data striktně způsobem uvedeným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

4. JAK DLOUHO BUDEME VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVAT

4.1. Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, uchováváme v souladu s Obchodními podmínkami po dobu, po kterou je váš účet Gaijin aktivní, a/nebo po dobu, po kterou je nutné vám poskytovat služby a po kterou máme platný právní základ pro zpracování vašich údajů. Po dosažení cílů, pro které jsme vaše osobní údaje shromažďovali, tyto údaje vymažeme.

4.2. Upozorňujeme, že v následujících případech máme právo i nadále uchovávat některé z vašich uživatelských údajů, a to i po splnění vašeho požadavku na smazání těchto údajů:

 • Pokud k dalšímu zpracování vašich údajů existuje jiný právní základ než váš souhlas. Například za účelem vyhovění platným zákonům (například kvůli daňovým nebo účetním důvodům, požadavkům zásad „poznej svého klienta“, pravidel proti praní špinavých peněz nebo jiným právním požadavkům a povinnostem);
 • Pokud byla vaše uživatelská data anonymizována takovým způsobem, že je nelze použít k vaší identifikaci, a proto již nejsou vašimi osobními identifikovatelnými údaji.

5. S KÝM VAŠE ÚDAJE SDÍLÍME

5.1. Za účely zpracování vašich údajů podle těchto Zásad ochrany osobních údajů může společnost Gaijin sdílet vaše údaje s třetími stranami. Abychom vás informovali o pohybu vašich údajů a možných přenosech, připravili jsme následující tabulku, ve které najdete kategorie příjemců, kterým obvykle poskytujeme vaše data (kategorie příjemců), naše hlavní partnery, kteří jsou do takových kategorií zahrnuti, nebo naše protistrany, které se mohou pro takové kategorie kvalifikova (příklady partnerů nebo vysvětlení), za jakým účelem, jak je definováno v části 3, sdílíme vaše údaje s takovými třetími stranami (účel sdílení) a jaký právní základ, jak je definován v části 3, pro převod potřebujeme (právní základ pro převod):

   Kategorie příjemců Příklady partnerů nebo vysvětlení Účel sdílení Právní základ pro převod
1. Analytičtí partneři Google Analytics, Yandex Metrics Vytváření a využívání analytiky týkající se našich služeb a cílové skupiny
 
Provádění reklamní a marketingové činnosti 
 
Provádění průzkumů a výzkumu
 
Přizpůsobení našich služeb
 
Vylepšení našich služeb a vaší uživatelské zkušenosti
 
Analýza provozu
Souhlas
2. Tracking, analytics and statistics partners CloudFlare, Facebook, Amazon AWS Creating and utilizing analytics on our services and audience
 
Conducting advertising and marketing activity 
 
Conduct surveys and research
 
Personalizing our services for you
 
Enhancing our services and your user experience
 
Traffic analysis 
 
Souhlas
3. Reklamní partneři Adspire Provádění reklamní a marketingové činnosti
 
Přizpůsobení našich služeb
Souhlas
4. Provozní partneři Amazon AWS
Poskytování základních služeb podle Obchodních podmínek (služby Amazon Web Services se například používají mimo jiné k hostování našich serverů)
Souhlas
5. Platební partneři Visa, MasterCard,
PayPal, QIWI Wallet, Yandex Money, Sberbank Online, PlatBox
Umožnění nákupů v rámci našich služeb Plnění smlouvy
Souhlas (dodatečně)
6. Dvoufázové ověřování Google Authenticator Ověření vaší identity a vůle Souhlas
7. Služby zabraňující podvádění a nekalé hře Easy Anti-Cheat Zajištění vaší uživatelské zkušenosti Oprávněný zájem
Souhlas (dodatečně)
8. Postupníci Jakýkoli postupník našich práv a povinností podle Obchodních podmínek Za jakýmkoliv účelem Oprávněný zájem
Souhlas (dodatečně)
9. Auditoři a jiné kontrolní společnosti Jakýkoli subjekt provádějící audit nebo jinou právní/finanční kontrolu společnosti Gaijin Soulad s našimi právními povinnostmi vyžadovanými příslušnými zákony (v určitých případech stanovenými zákonem) Oprávněný zájem
Zákonná povinnost (v určitých případech stanovená zákonem)
Souhlas (dodatečně)
10. Naše partnerské společnosti Jakákoli právnická osoba přidružená ke společnosti Gaijin Jakýkoliv účel, především:
 • Poskytování základních služeb podle Obchodních podmínek
 • Organizace práce zákaznické podpory
Oprávněný zájem
Souhlas (dodatečně)
11. Vládní, regulační, soudní, donucovací a jiné státní orgány Úřad pro ochranu osobních údajů, vládní obchodní komise, policie, soud, soudní vykonavatelé apod. Soulad s našimi právními povinnostmi vyžadovanými příslušnými zákony Zákonná povinnost

5.2. Vaše údaje nesdílíme s nikým jiným, než je uvedeno v tabulce výše, a staráme se o zajištění důvěrnosti takových údajů. V některých případech však můžeme být povinni poskytnout vaše údaje dalším třetím stranám, pokud je to vyžadováno příslušným zákonem.

Zpracování vašich údajů našimi partnery

5.3. Zásady a účely zpracování uživatelských dat jsou zpravidla určeny přímo našimi partnery. To znamená, že zpracování údajů těmito partnery nepodléhá těmto Zásadám ochrany osobních údajů, ale probíhá v souladu s pravidly takových partnerů.

5.4. Pro vaše pohodlí jsme připravili seznam našich hlavních partnerů, kterým obvykle zveřejňujeme uživatelská data, a seznam jejich Zásad ochrany osobních údajů. Upozorňujeme, že tento seznam není vyčerpávající a nezahrnuje všechny naše partnery (pouze hlavní) a že některé níže uvedené zásady nemusí platit pro váš region. Ujistěte se, že zásady, které čtete, platí pro vaši zemi bydliště:

Partner Zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné na adrese
Google https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
Facebook https://www.facebook.com/policy.php
Amazon AWS https://aws.amazon.com/privacy
Adspire https://www.aspirelifestyles.com/privacy-policy
CloudFlare https://www.cloudflare.com/privacypolicy
Yandex Metrica https://metrica.yandex.com/about/info/privacy-policy
Easy Anti-Cheat https://www.epicgames.com/site/en-US/privacypolicy

5.5. I když údaje o platbách označujeme jako údaje, které zpracováváme my, rádi bychom vás pro lepší pochopení množství údajů, které zpracováváme, informovali, že údaje o platbách NIKDY neukládáme ani neuchováváme. Tyto údaje jsou v podstatě shromažďovány a dále zpracovávány našimi platebními partnery. My jim k tomu prostřednictvím našich služeb poskytujeme jen technické prostředky. Vzhledem k tomu, že tito partneři obvykle nemají žádné sjednocené Zásady ochrany osobních údajů pro všechny regiony, doporučujeme vám otevřít a přečíst si příslušné dokumenty při provádění platby prostřednictvím jejich platforem (např. poté, co vás naše služby při zahájení platby přesměrují na webové stránky příslušné platformy).

5.6. Vaše uživatelská data můžeme sdílet s orgány vymáhajícími právo, s regulačními či vládními agenturami nebo se soudy za účelem dodržení platných právních předpisů nebo v reakci na oficiální a právní žádost.

5.7. V budoucnu můžeme uzavřít smlouvy s dalšími partnery. V takovém případě vynaložíme veškeré přiměřené úsilí ke včasné aktualizaci seznamu našich partnerů (a také odkazů na jejich Zásady ochrany osobních údajů v článku 5.4), který je uveden v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, ale v každém případě nejpozději jednou za šest měsíců nebo častěji v případě významné změny, která by se týkala našich postupů zpracování údajů.

Přenos údajů do zahraničí

5.8. Vzhledem k tomu, že působíme po celém světě, se může stát, že vaše údaje předáme našim protistranám (partnerům, přidruženým společnostem apod.) sídlícím v různých zemích, včetně těch, které se nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Vynaložíme veškerou snahu, včetně toho, co nám ukládají příslušné zákony, abychom v každém případě zajistili odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, nicméně bychom chtěli, abyste vzali na vědomí, že země, do kterých vaše údaje předáváme, nemusí mít stejné zákony o ochraně osobních údajů jako vaše jurisdikce.

5.9. Přijmeme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili důvěrnost vašich osobních údajů při jejich přenosu do zahraničí, a to i do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Přijmeme rovněž přiměřená opatření, abychom zajistili, že třetí strany, kterým předáváme jakékoli osobní údaje, poskytnou dostatečnou ochranu vašich osobních údajů. Společnost Gaijin zajistí zejména přiměřená fyzická, technická a administrativní bezpečnostní opatření k zajištění odpovídající ochrany vašich osobních údajů, a to i při přenosu do zemí, které se nacházejí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor: mezi taková opatření patří (bez omezení) i plnění standardních ustanovení smluv přijatých Evropskou komisí při přenosu vašich údajů třetím stranám mimo Evropský hospodářský prostor.

Vaše údaje a další uživatelé

5.10. Upozorňujeme, že ostatní uživatelé našich služeb mohou vidět některé vaše údaje, které zpracováváme. Ostatní uživatelé mohou například vidět vaši přezdívku a avatara (profilovou fotku) a údaje z vašich propojených účtů (včetně účtů Steam, PSN, Apple Game Center). Mohou si také prohlédnout obsah, který zveřejníte v rámci našich služeb (veřejné zprávy na fórech, připojené soubory apod.), nebo některé z vašich herních výsledků (údaje o herním hodnocení nebo žebříčky vítězů) a úspěchů.

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

6.1. V zákonech týkajících se ochrany osobních údajů, které se na vás mohou vztahovat na základě vašeho občanství, bydliště a dalších faktorů, existují rozdíly, nicméně zákony o ochraně osobních údajů (jako je GDPR) udělují subjektu (vám) obvykle následující práva na ochranu osobních údajů, která se vztahují i na tyto Zásady ochrany osobních údajů a také na zpracování vašich údajů společností Gaijin:

  Vaše právo Vysvětlení práva
1 Právo na přístup Máte právo vyžádat si kopii údajů zpracovávaných společností Gaijin
2 Právo na nápravu Máte právo požádat o opravu jakýchkoli informací, které považujete za nepřesné, neúplné, zastaralé, nesprávné, nezákonně přijaté nebo které již nejsou pro účely zpracování relevantní
3 Právo na omezení zpracování Za určitých okolností máte právo na úplné nebo částečné omezení použití svých údajů, pokud nám ovšem příslušné zákony neukládají jinak
4 Právo na výmaz (právo být zapomenut) Společnost Gaijin můžete požádat o vymazání svých údajů, pokud nám ovšem příslušné zákony neukládají jinak
5 Právo na přenositelnost Máte právo přijmout svá data ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat společnost Gaijin, aby tyto údaje předala přímo třetí straně, pokud je to technicky možné a přiměřené
6 Právo vznést námitku proti zpracování Máte právo vznést proti zpracování osobních údajů námitku
7 Další práva V souvislosti s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými zákony můžete mít i další práva

Jak uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů:

6.2. Práva na zpracování osobních údajů uvedená v bodech 1–5 tabulky výše můžete uplatnit zasláním žádosti naší službě podpory na adrese https://support.gaijin.net. Poté postupujte podle uvedených pokynů nebo nám takovou žádost zašlete přímo prostřednictvím nastavení účtu Gaijin (je-li k dispozici). Jiné žádosti týkající se vašich práv na zpracování osobních údajů lze zaslat na adresu [email protected]

6.3. Upozorňujeme, že abychom mohli vyhovět žádosti, můžeme vás v některých případech požádat o poskytnutí dalších informací, pokud je to nutné k tomu, abychom vás identifikovali jako našeho uživatele. Vaší žádosti vyhovíme bez dalších poplatků do jednoho měsíce od jejího přijetí. V některých případech však může být toto období prodlouženo o další dva měsíce. Pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, máme právo jí nevyhovět nebo za ni účtovat přiměřený poplatek.

6.4. Upozorňujeme, že pokud vyhovíme vašemu požadavku na omezení zpracování nebo vymazání vašich osobních údajů, může to mít za následek smazání vašeho účtu Gaijin (včetně všech herních výsledků a veškerého herního postupu, který je spojený s vaším účtem Gaijin a který může být nenávratně ztracen). Při rozhodování o uplatnění těchto práv týkajících se osobních údajů tyto skutečnosti zvažte.

6.5. Dále upozorňujeme, že odinstalováním hry (nebo jakékoli aplikace související s našimi službami) z vašeho zařízení nedojde automaticky k vymazání vašich osobních údajů z našich serverů.

6.6. Rádi bychom vás upozornili, že uplatnění některých z výše uvedených práv může být do jisté míry omezeno kvůli povinnostem vyžadovaným po společnosti Gaijin platnými zákony. V některých případech například musíme vaše údaje archivovat a uchovávat je po určitou dobu (v závislosti na požadavcích stanovených platnými zákony) i po podání žádosti o úplné vymazání těchto údajů.

Jak chránit vaše práva na zpracování osobních údajů:

6.7. Každá země (například členské státy Evropské unie) má většinou alespoň jeden nezávislý veřejný orgán (dozorový orgán) odpovědný za prosazování místních zákonů o ochraně osobních údajů a ochranu osobních údajů fyzických osob. Pokud se domníváte, že společnost Gaijin porušuje vaše práva na ochranu osobních údajů, můžete podat stížnost u dozorového orgánu v zemi svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde mělo dojít k porušení. Rádi bychom vás však požádali, abyste nejdříve kontaktovali společnost Gaijin, abychom mohli vaši stížnost prošetřit, odstranit porušení (pokud nastalo) a obnovit vaše práva. V takovém případě nás prosím kontaktujte na adrese [email protected]

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE PŘÍMÉHO MARKETINGU

7.1. Protože má společnost Gaijin právo zasílat vám přímé marketingové zprávy nebo e-maily (jak jsme popsali v článku 3.1.7 tohoto dokumentu), rádi bychom vás upozornili, že máte právo odhlásit se z odběru těchto e-mailů uplatněním svého práva na odmítnutí, jak je uvedeno v části 8 těchto Zásad ochrany osobních údajů níže.

7.2. Upozorňujeme, že vaše odmítnutí přímých marketingových zpráv nemá vliv na naše právo zasílat vám jiné zprávy, e-maily či vás kontaktovat jiným způsobem, jak je umožněno těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

8. CO ZNAMENÁ MOŽNOST ODMÍTNUTÍ

8.1. Pokud si přejete odmítnout zpracování svých osobních údajů s ohledem na určité účely, včetně potřeb přímého marketingu, měli byste nám zaslat žádost prostřednictvím naší služby podpory na adrese https://support.gaijin.net. Měli byste však vědět, že odmítnutí některých účelů zpracování může vést k tomu, že nebude možné poskytnout vám část (nebo celek) některých (nebo všech) našich služeb. Vynaložíme veškeré úsilí k tomu, abychom případná omezení služeb minimalizovali.

8.2. Upozorňujeme, že možnost odmítnutí se vztahuje pouze na údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu, pokud není v platných zákonech výslovně uvedeno jinak. Stále máme právo zpracovávat vaše údaje na základě jiného právního základu, jako je například plnění smlouvy, oprávněný zájem nebo zákonná povinnost, je-li na základě platných zákonů dostupný, i když jste takové zpracování odmítli podle ustanovení těchto Zásad ochrany osobních údajů. V takovém případě však můžete stále uplatnit své právo na vznesení námitky, jak je popsáno v části 6 výše.

Možnosti odmítnutí pro obyvatele Kalifornie a Nevady

8.3. Přestože společnost Gaijin vaše údaje během posledních 12 měsíců neprodala (ale mohla je sdílet v souladu s částí 5 výše), rádi bychom vás informovali, že státy Kalifornie i Nevada zaručují svým obyvatelům následující práva na odmítnutí:

8.3.1. Obyvatelé Kalifornie, kteří používají naše služby, mají právo odmítnout zveřejnění svých osobních údajů třetím stranám pro účely přímého marketingu. Jestli chcete toto právo uplatnit, kontaktujte nás na adrese [email protected]

8.3.2. Obyvatelé Nevady, kteří používají naše služby, mají právo odmítnout prodej osobních údajů (tzv. „covered information“) za úplatu. „Prodej“ a „osobní údaje“ jsou definovány podle nevadských zákonů. Pro vaše pohodlí vás chceme informovat, že v den, kdy tyto Zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost, zahrnují „osobní údaje“ vaše křestní jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a jakékoli identifikátory umožňující kontaktovat vás prostřednictvím fyzické nebo online komunikace. Jestli chcete toto právo uplatnit, kontaktujte nás na adrese [email protected]

8.4. Pokud chcete požádat o seznam kategorií osobních údajů, které jsme za posledních 12 měsíců sdíleli pro komerční účely, napište nám na adresu [email protected]

Oznámení push

8.5. Některé z našich služeb (například mobilní hry nebo aplikace) mohou do vašeho mobilního zařízení zasílat push oznámení za účely uvedenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, které se týkají zpráv nebo e-mailů. Oznámení push obvykle můžete spravovat v „nastaveních“ svého zařízení.

9. JAK SE VÁS TÝKÁ AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

9.1. Společnost Gaijin nepoužívá vaše data k profilování ani k jiným způsobům automatizovaného rozhodování, které by mohly ovlivnit vaši právní situaci (včetně vašeho přístupu ke službám nebo jiných práv uvedených v Obchodních podmínkách).

9.2. Jak je však popsáno v části 5 těchto Zásad ochrany osobních údajů, někteří naši partneři mohou při zpracování námi sdílených údajů použít automatizované rozhodování v souladu s výše uvedenou částí 5 (například pro účely prevence podvodu a nekalé hry).

10. JAKÝM ZPŮSOBEM ZABEZPEČUJEME VAŠE ÚDAJE

10.1. Neustále pracujeme na vytváření, zlepšování a další implementaci jak administrativních opatření (jak je například popsáno v článku 5.9 těchto Zásad ochrany osobních údajů), tak technických opatření sloužících k zabezpečení vašich údajů před neoprávněnými činnostmi, které by mohly být prováděny třetími stranami nebo by k nim mohlo dojít náhodně. Mezi takové činnosti patří například neoprávněný přístup, vyzrazení, pozměnění, zničení nebo jiné škodlivé použití vašich údajů, stejně jako náhodná ztráta nebo poškození takových údajů. Přijmeme veškeré přiměřené a nezbytné kroky a opatření, aby bylo s vašimi údaji zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

10.2. Upozorňujeme, že některé servery, na kterých uchováváme vaše údaje, a databáze s vašimi údaji jsou umístěny mimo Evropský hospodářský prostor a velice pravděpodobně mimo zemi vašeho bydliště.

11. JAK ZRUŠIT SOUHLAS

11.1. Svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů podle těchto Zásad ochrany osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to zasláním žádosti o vymazání vašeho účtu Gaijin prostřednictvím nastavení účtu a podle pokynů poskytnutých společností Gaijin po odeslání takové žádosti o vymazání. Pokud chcete odvolat svůj souhlas s konkrétním účelem zpracování, kontaktujte nás na adrese https://support.gaijin.net. Vyhrazujeme si však právo přestat poskytovat vám služby, pokud vaše odvolání není v souladu s poskytováním služeb způsobem popsaným v Obchodních podmínkách. Upozorňujeme, že takové odvolání nemá žádný vliv na platnost souhlasu daného před odvoláním, a vyhrazujeme si právo zpracovávat vaše údaje na jiném právním základě, pokud to dovolují platné zákony.

11.2. Dále upozorňujeme, že odinstalováním hry (nebo jakékoli aplikace související s našimi službami) z vašeho zařízení nedojde automaticky k odvolání souhlasu nebo vymazání vašich osobních údajů z našich serverů.

12. JAK ZACHÁZÍME S OSOBNÍMI ÚDAJI DĚTÍ

12.1. Chápeme, jak důležitá je ochrana osobních údajů dětí, a prohlašujeme, že máme zvláštní povinnost jednat podle tohoto vědomí. Osobní údaje uživatelů mladších 16 let záměrně neshromažďujeme, neukládáme ani jinak nezpracováváme, pokud k tomu nemáme řádně získaný souhlas jejich rodičů, opatrovníka nebo jiné osoby se zodpovědností rodiče.

12.2. Pokud přijdeme na to, že jsme neúmyslně shromáždili osobní údaje dítěte mladšího 16 let (nebo dítěte, které nedosáhlo věku potřebného k udělení souhlasu v souladu s příslušnými platnými právními předpisy) bez souhlasu nositele rodičovské zodpovědnosti tohoto dítěte, přijmeme veškerá přiměřená opatření k co nejrychlejšímu odstranění těchto údajů.

12.3. Pokud zjistíte, že nám vaše dítě poskytlo své osobní údaje bez vašeho souhlasu, nebo se domníváte, že jsme osobní údaje vašeho dítěte neúmyslně shromáždili a zpracovali je v rozporu s platnými zákony, máte právo požadovat odstranění takových údajů prostřednictvím adresy https://support.gaijin.net. Děkujeme, že jste nám poskytli přesvědčivé důkazy o tom, že:

 • dítě ještě nedosáhlo minimálního věku potřebného k vyjádření souhlasu v souladu s příslušnými platnými právními předpisy,
 • a že jste nositelem rodičovské zodpovědnosti k tomuto dítěti.

12.4. Rodičům, opatrovníkům nebo jiným nositelům rodičovské zodpovědnosti důrazně doporučujeme, aby své děti nabádali, aby při používání našich služeb, herních chatů, webových stránek (fóra, komentáře apod.) a obecně při používání internetu nikdy nezveřejňovaly svá skutečná jména, adresy, telefonní čísla nebo jiné citlivé údaje.

13. JAK ZPRACOVÁVÁME SOUBORY COOKIE

Soubory cookie a jiné podobné technologie sledování (jako jsou beacony a měřicí pixely, ID zařízení apod.) můžeme používat, abychom rozpoznali vás a/nebo vaše zařízení za účely uvedenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud chcete získat více informací o tom, jak používáme soubory cookie, přečtěte si naše Zásady používání souborů cookie dostupné na adrese https://warthunder.com/en#/cookie.

14. JAKÝM ZPŮSOBEM AKTUALIZUJEME TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit. V případě zásadních změn podléhají aktualizované zásady oznámení o aktualizaci a obnovení vašeho souhlasu. V případě, že s revidovanou verzí tohoto dokumentu nebudete souhlasit, si vyhrazujeme právo pozastavit poskytování našich služeb vyžadujících zpracování vašich osobních údajů. Menší změny oznamovány nebudou a vy se zavazujete, že tyto změny budete sledovat sami. Veškeré aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů vstoupí v platnost následující den po dni, kdy byla zveřejněna jejich aktualizovaná verze (poslední revize a datum účinnosti).

15. JAK NÁS KONTAKTOVAT

15.1. Pokud máte i po přečtení těchto Zásad ochrany osobních údajů nějaké dotazy ohledně zpracování svých dat, kontaktujte nás na adrese [email protected].

15.2. Dále upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů budou vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv na osobní údaje, jak je uvedeno mimo jiné v částech 6, 8, 11 a 12, odeslány prostřednictvím naší služby podpory na adrese https://support.gaijin.net.

Tyto stránky používají cookie soubory k analýze návštěvnosti a k anonymním statistikám. Další informace o našich zásadách používání souborů cookie